Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004
ΤΟΜΟΣ 43 - ΤΕΥΧΟΣ 1
Διερεύνηση αναγνώρισης και καταγραφής εργατικών ατυχημάτων στα νοσοκομεία
Μεταναισθητική υποθερμία ορθοπεδικών χειρουργικών ασθενών στην Aνάνηψη
Το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης «burnout syndrome» στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Τραύματος του Γ.Ν. Νίκαιας
Η νοσηλευτική εκπαίδευση στην Ελλάδα: Τρέχουσες εξελίξεις, μελλοντικές αλλαγές και προοπτικές
Η εφαρμογή της γνωστικής ψυχοθεραπείας στη σωματική ασθένεια
Αορτοστεφανιαία παράκαμψη και σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής
Διασφάλιση Ποιότητας κατά τη διαχείριση της φροντίδας των ατόμων που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση
Πληροφόρηση ηλικιωμένων ασθενών με χρόνια νοσήματα
Ο νοσηλευτής στη Διασυνδετική Συμβουλευτική Ψυχιατρική υπηρεσία του γενικού νοσοκομείου
Κοινωνική προσαρμογή ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση - O ρόλος του νοσηλευτή
Η επάρκεια της αιμοκάθαρσης στην κλινική πράξη
Απόψεις ασθενών και νοσηλευτικού προσωπικού για την αυτονομία στις νοσηλευτικές παρεμβάσεις
Προετοιμασία για επαγγελματική συνέντευξη
ΤΟΜΟΣ 43 - ΤΕΥΧΟΣ 2
Οργάνωση και λειτουργία Γραφείων Στατιστικής των νοσοκομείων του Α’ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής
Διαπροσωπική διάσταση της Oλικής Νοσηλευτικής
Συγκριτική ανάλυση συστημάτων ταξινόμησης νοσηλευτικών διαγνώσεων στην κοινότητα και στην κατ’ οίκον νοσηλεία
Η συμβολή της ανακλαστικής γνωσιακής διεργασίας στη βελτίωση της νοσηλευτικής πρακτικής
Ψυχολογικές αντιδράσεις του πληθυσμού στις μαζικές καταστροφές
Aνάγκες των ηλικιωμένων που ζουν σε οίκους ευγηρίας
Εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτητών Νοσηλευτικής στα πλαίσια της διαπολιτισμικής φροντίδας υγείας
O πυρετός στα παιδιά και η αντιμετώπισή του από τις μητέρες στο σπίτι
Χορήγηση προστακυκλίνης Iloprost (Ilomedin) σε ασθενείς με κριτική ισχαιμία των άκρων
Γνώσεις πρώτων βοηθειών σε εργαζόμενους στον βιομηχανικό τομέα
Λόγοι επίσκεψης μαθητών της Σουηδίας στη σχολική νοσηλεύτρια και οι απόψεις τους για τον ρόλο της
Προβλήματα εφήβων με νεανικό σακχαρώδη διαβήτη: Ρόλος των επισκεπτών υγείας
Ικανοποίηση ασθενών από τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Γ.Π.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
ΤΟΜΟΣ 43 - ΤΕΥΧΟΣ 3
H ποιοτική μεθοδολογία στη νοσηλευτική έρευνα
Η φροντίδα των ηλικιωμένων στο Βυζάντιο
Ψυχονευροανοσολογία και Ογκολογική Νοσηλευτική: Ανασκόπηση ερευνητικών δεδομένων και εφαρμογές
Η νοσηλευτική διάγνωση στην ψυχιατρική κλινική πρακτική
Το στρες των νοσηλευτών που εργάζονται σε ψυχιατρικά τμήματα
Πρόληψη πτώσεων στους ηλικιωμένους
Αποκατάσταση γηριατρικών ασθενών με κατάγματα του ισχίου από οστεοπόρωση
Πρόγραμμα αγωγής υγείας για Πρώτες Βοήθειες στον χώρο εργασίας
Τεχνολογικός εξοπλισμός: Απόψεις νοσηλευτικού προσωπικού Mονάδων Eντατικής Θεραπείας και χειρουργείων
Ανάλυση κόστους- αποτελεσματικότητας στεφανιαίας παράκαμψης χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας σε σχέση με την κλασική μέθοδο
Κλινικά αποτελέσματα ασθενών εξαρτώμενα από οργανωτικά χαρακτηριστικά και στελέχωση νοσηλευτών: Μέρος πρώτο
Ο επιπολασμός του παιδικού βρογχικού άσθματος στην πόλη της Λάρισας και η σχέση του με το πρωτότοκο παιδί
ΤΟΜΟΣ 43 - ΤΕΥΧΟΣ 4
Μοντέλο δημόσιας υγείας για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις
Η εθνογραφική και φαινομενολογική μεθοδολογία στη διερεύνηση της έννοιας «φροντίδα»
Η Ελληνική Νοσηλευτική στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1753-1955
Εφαρμογές νοσηλευτικής διάγνωσης στην εντατική νοσηλευτική
H συμβολή της νοσηλευτικής διδασκαλίας στην αποκατάσταση ασθενούς με έμφραγμα μυοκαρδίου
Ασκηση στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια-O νοσηλευτικός ρόλος
Η χημειοθεραπεία ως επαγγελματικός κίνδυνος για τους νοσηλευτές
O ρόλος του σχολικού νοσηλευτή στην πρόληψη του καρκίνου του δέρματος
Μελέτη σωματομετρικής ανάπτυξης παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας σε αστική περιοχή
Εκπαίδευση και Πρώτες Βοήθειες
Αισθήματα ντροπής σε ηλικιωμένους ασθενείς
Α. Τσελίκα-Garfe, Ε. Τσούνα-Χατζή, Λ. Βανδώρου, Β. Γεωργουλά, Μ. Mπατσαρά, Κ. Βέμμος

Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.