Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Κλινικά αποτελέσματα ασθενών εξαρτώμενα από οργανωτικά χαρακτηριστικά και στελέχωση νοσηλευτών: Μέρος πρώτο
Α.Α. Μαλλίδου, P.B. Giovannetti

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της νοσοκομειακής μεταρρύθμισης στα διάφορα κράτη (συστήματα υγείας, οργάνωσης, επιδότησης) και η αποτίμηση επίτευξης διεθνούς έρευνας στα κλινικά αποτελέσματα ασθενών. O Καναδάς, oι Η.Π.Α., η Αγγλία, η Γερμανία και η Σκοτία συνέθεσαν τη Διεθνή Εταιρική Συνεργασία. Η διεθνής έρευνα παρέχει πληροφορίες για: (α) κατανόηση παραγόντων άλλων από την ιατρική φροντίδα (π.χ., νοσοκομειακό εργασιακό περιβάλλον, οργάνωση νοσηλευτικής φροντίδας) που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της πορείας των ασθενών, και (β) στρατηγικές εξισορρόπησης κόστους-ποιότητας και σχεδιασμού συστημάτων υγείας. Η παρούσα εργασία είναι το πρώτο μέρος αναφοράς στη διεθνή έρευνα και έχει σκοπό να: (α) περιγράψει το θεωρητικό πλαίσιο, στόχους, δείγμα και μέθοδο, (β) αναφερθεί στους μηχανισμούς σύνδεσης νοσοκομειακών χαρακτηριστικών με τα αποτελέσματα ασθενών, τρόπους επίλυσης εγγενών προβλημάτων, και σε μεθοδολογικούς προβληματισμούς (π.χ., μέτρηση χαρακτηριστικών οργανισμών βάσει ατομικών ερωτηματολογίων, κ.λπ.), και (γ) δώσει ερέθισμα στους Eλληνες ερευνητές για επανάληψή της στα ελληνικά νοσοκομεία. Υλικό-Μέθοδος: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 43.015 νοσηλευτές εργαζόμενοι σε 688 νοσοκομεία του Kαναδά (Aλμπέρτα, Bρεττανική Kοινοπολιτεία, Oντάριο), των H.Π.A. (Πενσυλβάνια) και της Δ. Eυρώπης (Aγγλία, Γερμανία, Σκοτία) (Πίνακες 1 & 2). Η συλλογή των δεδομένων σε κάθε χώρα έγινε με διεθνικό αυτοαπαντούμενο νοσηλευτικό ερωτηματολόγιο (απευθυνόμενο μόνο σε νοσηλευτές). Το ερωτηματολόγιο αποστάλθηκε ταχυδρομικά στη διεύθυνση κατοικίας του κάθε νοσηλευτή και συνοδευόταν από απαντητικό φάκελο και διευκρινιστική επιστολή. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε στα διάφορα κράτη με διάφορες στατιστικές τεχνικές, όπως περιγραφική στατιστική, στατιστική παλινδρόμηση, συνδυασμός πειραματικών ομάδων. Αποτελέσματα: Το δεύτερο μέρος της μελέτης αναφέρεται στά σημαντικότερα ευρήματα της διεθνούς έρευνας, τις επιπτώσεις τους στο νοσηλευτικό επάγγελμα, συζήτηση, περιορισμούς της μελέτης, και συμπεράσματα.

Λέξεις-κλειδιά: Μεταρρύθμιση νοσοκομείων, στελέχωση με νοσηλευτές, εργασιακό περιβάλλον, οργανωτικά χαρακτηριστικά, ποιότητα φροντίδας, έκβαση πορείας ασθενών, ανεπιθύμητα κλινικά αποτελέσματα.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 43(3), 346-359, 2004 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.