Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ο επιπολασμός του παιδικού βρογχικού άσθματος στην πόλη της Λάρισας και η σχέση του με το πρωτότοκο παιδί
Γ. Κρομμύδας, Ε. Κοτρώτσιου, Β. Ραφτόπουλος, Θ. Παραλίκας, Ι. Παπαθανασίου, Z. Ρούπα

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης υπήρξε η εκτίμηση του επιπολασμού του παιδικού βρογχικού άσθματος στην πόλη της Λάρισας και στα πρωτότοκα παιδιά. Υλικό–Μέθοδος: Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν 754 οικογένειες. Χρησιμοποιήθηκε ένα ανώνυμο αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε στο σπίτι από τους γονείς των παιδιών. Από αυτές, στις 120 οικογένειες βρέθηκε ένα παιδί, τουλάχιστον, ηλικίας 4-8 ετών, με συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα. Zητήθηκε σε δεύτερο χρόνο να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο ISΑAC (International Study of Asthma and Allergy in Childhood) και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούσαν στο περιβάλλον του σπιτιού και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, με στόχο την ακριβή εκτίμηση της συχνότητας του παιδικού άσθματος στην πόλη της Λάρισας. Αποτελέσματα: Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από τις 120 οικογένειες, διαπιστώθηκε ότι 70 οικογένειες είχαν ένα ασθματικό παιδί. Η συχνότητα του άσθματος ήταν 9,3%. Το 45,7% των παιδιών ήταν αγόρια και το 54,3% κορίτσια. Η μέση ηλικία των παιδιών ήταν τα 5,9±1,17 έτη. Το 24,3% των παιδιών ήταν μοναχοπαίδια. Το 58,5% είχαν από ένα αδελφό/ή, το 12,9% είχαν άλλα 2 αδέλφια και το 4,3% είχαν 3 αδέλφια. Η πλειοψηφία των παιδιών παρουσίαζε «ήπιο άσθμα», σύμφωνα με τα κριτήρια GINA(Global Initiative for Asthma). Το 74,3% των παιδιών παρουσίασε μία κρίση άσθματος τον προηγούμενο χρόνο και μόνο το 2,8% είχε τρεις κρίσεις τον χρόνο. Συμπεράσματα: Βρέθηκε ότι το άσθμα ήταν πιο συχνό στο πρώτο παιδί. Το μεγάλο μέγεθος της οικογένειας θεωρείται ότι έχει προστατευτική επίδραση τόσο στην έναρξη, όσο και στην εξέλιξη της νόσου. Iσως τα μικρότερα παιδιά ευαισθητοποιούνται νωρίς στα αντιγόνα του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς μεγαλώνουν, με αποτέλεσμα τα πρωτότοκα παιδιά να εμφανίζονται περισσότερο ευαίσθητα στην ανάπτυξη λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος, αλλά και του βρογχικού άσθματος. Στην παρούσα έρευνα, το μέγεθος της οικογένειας δεν σχετιζόταν με αυξημένη συχνότητα επισκέψεων στον ιατρό ή εισαγωγές στο νοσοκομείο, ενισχύοντας έτσι την υπόθεση ότι η έκθεση στα εξωγενή αντιγόνα παίζει πιθανόν προστατευτικό ρόλο.

Λέξεις-κλειδιά: περιβάλλον, Παιδικό βρογχικό άσθμα, πρωτότοκο παιδί, αλλεργία, οικογένεια.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 43(3), 360-366, 2004 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.