Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
ΤΟΜΟΣ 26 - ΤΕΥΧΟΣ 1
Πεϊκό μεγέθος και συσχέτιση με άλλες σωματομετρικές παραμέτρους
Παθοφυσιολογικές μεταβολές στην ουροδόχο κύστη από την υποκυστική απόφραξη που προκαλεί η Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη (ΚΥΠ). Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα και Πιλοτική Μελέτη Εγκυρότητας του Διαγνωστικού Ερωτηματολογίου Χρόνιας Προστατίτιδος-Συνδρόμου Χρόνιου Πυελικού Άλγους του Αμερικάνικου Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας (ΝΗΙ)
Λειτουργικά και ογκολογικά αποτελέσματα της ριζικής περινεϊκής προστατεκτομής στην αντιμετώπιση του κλινικά προχωρημένου προστάτη. Η εμπειρία της Ουρολογικής κλινικής του 401 ΓΣΝΑ
Ουροδυναμικά ευρήματα στις διαταραχές της ούρησης μετά από ριζική προστατεκτομή: Ανάλυση της εμπειρίας μας
Μαλακοπλακία της ουροδόχου κύστης συνδεόμενη με προχωρημένη αποφρακτική ουροπάθεια
Επείγων εμβολισμός μετά από ρήξη αγγειομυολιπώματος σε μονήρη νεφρό
ΤΟΜΟΣ 26 - ΤΕΥΧΟΣ 2
Εφαρμογές της Μηχανικής των Ιστών στη χειρουργική της ουρήθρας
Επίσχεση Ούρων στη Γυναίκα
Μαγνητική τομογραφία ελέγχου για τοπική υποτροπή μετα από ριζική οπισθοηβική προστατεκτομή
Επίδραση χειρουργικού stress κατά την ανοιχτή νεφρεκτομή και νεφρουρητηρεκτομή
Εκπαίδευση σε προσομοιωτές ουρολογικών επεμβάσεων: αποτίμηση του άγχους και αξιολόγηση της διαδικασίας
Κυστικό αγγειομυολίπωμα νεφρού: Ένας σπάνιος καλοήθης όγκος
Αμφοτερόπλευρος ουροθώρακας ως επιπλοκή ουρινώματος μετά από ρήξη κάλυκα
ΤΟΜΟΣ 26 - ΤΕΥΧΟΣ 3
Αιτιολογικοί παράγοντες στον καρκίνο των όρχεων. Μύθοι και πραγματικότητα
Οφθαλμικές παρενέργειες των ουρολογικών φαρμάκων
Λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή: Αρχική εμπειρία
Αντιμετώπιση κλειστής ακροποσθίας-Εμπειρία μιας 10ετίας
Εκτίμηση του Padua score στην ανοικτή μερική νεφρεκτομή. Μπορεί να βελτιωθεί η πρόβλεψη των μετεγχειρητικών επιπλοκών; Αποτελέσματα της Α' Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής
Όγκος όρχεως εξωγοναδικής προέλευσης, τυχαίο εύρημα στην κλινική εξέταση
Η αντιμετώπιση ουρινώματος από διάτρηση του ουρητήρα με τοποθέτηση διαδερμικής νεφροστομίας και κατιούσα τοποθέτηση ουρητηρικού καθετήρα
ΤΟΜΟΣ 26 - ΤΕΥΧΟΣ 4
Χειρουργικός πλήρης ανδρογονικός αποκλεισμός στον καρκίνο προστάτη. Μία θεραπεία από το παρελθόν με σύγχρονες προοπτικές
Τεχνικές ουρητηρεκτομής σε Λαπαροσκοπική Νεφροουρητηρεκτομή και Ρομποτικά–Υποβοηθούμενη Λαπαροσκοπική Νεφροουρητηρεκτομή. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
O ρόλος του εμβολισμού των νεφρικών καρκινωμάτων σε ηλικιωμένους και ασθενείς με ανεγχείρητη νόσο
Παθοφυσιολογία και ουροδυναμική ταξινόμηση της νευρογενούς δυσλειτουργίας εξωστήρα-κυστικού αυχένα
BCI και BOOI έναντι WFMAX και URA. Ποιος συνδυασμός ουροδυναμικών παραμέτρων είναι πιο ευαίσθητος ειδικός στην διαφορική διάγνωση της υποσυστολίας του εξωστήρα και της υποκυστικής απόφραξης, αντίστοιχα;
Επιτυχής αποκατάσταση βαθέος θλαστικού τραύματος πέους από τέμνον όργανο με πλήρη διατομή της ουρήθρας χωρίς μικροχειρουργική τεχνική
Ορθόδρομη διάνοιξη ουρητηρικού στομίου με χρήση μπαλονιού διαστολής και τοποθέτηση ουρητηρικού stent τύπου double-J

Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.