Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή: Αρχική εμπειρία
Α. Μιχαλάκης, Β. Μύγδαλης, Λ. Καραμούτζος, Δ. Λιάπης, Ι. Σιαφάκας, Γ. Ραπτίδης

Εισαγωγή: Η μερική νεφρεκτομή θεωρείται σήμερα η επέμβαση εκλογής σε όγκους νεφρικού παρεγχύματος κάτω των 7 εκατοστών.Η λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή αποτελεί εναλλακτική επιλογή, αφού παρουσιάζει ανάλογα ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα, προσφέροντας όλα τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε την αρχική εμπειρία μας ,στην εφαρμογή της λαπαροσκοπικής μερικής νεφρεκτομής, σε μικρούς όγκους του νεφρικού παρεγχύματος. Υλικό και μέθοδος: Μεταξύ Οκτωβρίου 2012 και Μαρτίου 2014, 9 ασθενείς διεγνώσθησαν με μορφώματα νεφρού τα οποία παρουσίαζαν πρόσληψη σκιαγραφικου στην αξονική τομογραφία. Οι ασθενείς προγραμματίστηκαν προκειμένου να υποβληθούν σε λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών, τα χαρακτηριστικά των μορφωμάτων και τα παθολογοανατομικά αποτελέσματα καταγράφηκαν λεπτομερώς. Αποτελέσματα Πέντε ασθενείς υπεβλήθηκαν σε δεξιά μερική νεφρεκτομή και τρεις σε αριστερή, χωρίς να παρουσιάσουν διεγχειρητικές επιπλοκές. Σε ένα ασθενή λόγω αιμορραγίας έγινε μετατροπή σε λαπαροσκοπική ριζική νεφρεκτομή. Η διάρκεια των επεμβάσεων κυμάνθηκε μεταξύ 120 και 225 λεπτών, η απώλεια αίματος μεταξύ 30 και 300 ml και ο χρόνος θερμής ισχαιμίας μεταξυ 15 και 42 λεπτών. Σε ένα ασθενή δεν έγινε αποκλεισμός του νεφρικού μίσχου. Εκτός του ασθενή που έγινε μετατροπή, σε κανένα άλλο δεν απαιτήθηκε μετάγγιση αίματος ενώ σε αυτούς δεν υπήρξαν διεγχειρητικές ή μείζονες μετεγχειρητικές επιπλοκές. Ένας ασθενής παρουσίασε ένα μικρό υποδόριο αιματωμα στο σημείο εισόδου ενός trocar και ένας ακόμα παρουσίασε μικρή αιματουρία δέκα μέρες μετά την επέμβαση, η οποία αντιμετωπίστηκε συντηρητικά.Η παθολογοανατομική εξέταση απεκάλυψε έξι ασθενείς με διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα νεφρού, ένα ασθενή με αγγειομυολίπωμα, ένα ασθενή με χρωμόφοβο καρκίνωμα νεφρού και ένα ασθενή με ογκοκύττωμα. Ένας ασθενής παρουσίασε μικροσκοπικό θετικό χειρουργικό όριο, ενώ όλοι οι ασθενείς είναι στον μετεγχειρητικό έλεγχο ελεύθεροι νόσου. Συμπέρασμα: Η λαπαροσκοπική μερική νεφρεκτομή είναι μια ασφαλής μέθοδος σε μικρούς όγκους του νεφρικού παρεγχύματος, προσφέροντας όλα τα πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων.

Λέξεις-κλειδιά: Μερική νεφρεκτομή, Λαπαροσκόπηση, Καρκίνος νεφρού, Αρχική εμπειρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, 26(3), 33-38, 2014 - Πρωτότυπη εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.