Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
ΤΟΜΟΣ 50 - ΤΕΥΧΟΣ 1
Βασικές Αρχές και Μεθοδολογία της Συστηματικής Ανασκόπησης Ποσοτικών Μελετών
Στεφανιαία Νόσος και Συχνότητα Μεταβολικού Συνδρόμου
Παγκοσμιοποίηση, Υγεία και Πολιτική Υγείας
Οριοθέτηση της Ενημέρωσης των Ασθενών από Ιατρούς και Νοσηλευτές. Νομική Προσέγγιση
Η Έννοια της Φροντίδας στην Ογκολογική Νοσηλευτική. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας
Νοσηλευτική Φροντίδα σε Ασθενείς Διαφορετικής Πολιτισμικής Προέλευσης σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Είμαστε «Απλά» Νοσηλευτές; Η Διαφορά των Νοσηλευτών των Καρδιαγγειακών Τμημάτων
Διερεύνηση Παραγόντων σχετιζομένων με Δυσλιπιδαιμία και Υψηλούς Σωματομετρικούς Δείκτες σε Νεαρούς Ενήλικες
Αξιολόγηση Γνώσεων και Στάσεων των Γονέων Παιδιατρικών Ασθενών για τους Πυρετικούς Σπασμούς. Πιλοτική Μελέτη
Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων σε παιδιά. Σημαντικότερες ανάγκες γονέων
Ποιότητα Ζωής σε Ασθενείς με Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου
ΤΟΜΟΣ 50 - ΤΕΥΧΟΣ 2
Νοσηλευτική: Επιστήμη, Τέχνη και Αξιολογικός Προσανατολισμός
To Φαινόμενο του Εκφοβισμού στη Νοσηλευτική: Αίτια και Αντιμετώπιση
Διαχείριση Μεταβλητών και Δεδομένων στις Επιδημιολογικές Μελέτες
Μη Επεμβατικές και Μη Φαρμακολογικές Μέθοδοι Ανακούφισης του Νευροπαθητικού Πόνου
Διερεύνηση των Παραγόντων Κινδύνου για την Εκδήλωση Επαγγελματικής Εξουθένωσης στους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας
Ασφαλής Νοσηλευτική Στελέχωση σε Παιδιατρικά Νοσοκομεία
Μελέτη Παραγόντων σχετιζόμενων με την Ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης του Νοσηλευτικού Προσωπικού
Μέθοδοι της Μετασχηματίζουσας Μάθησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Ποιότητα Ζωής σχετιζόμενη με την Υγεία Καπνιστών και Μη Καπνιστών
Γνώσεις και Αντιλήψεις των Γυναικών αναφορικά με την Κυστική Ίνωση
Έλεγχος Διατήρησης Δεξιοτήτων στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση σε Εκπαιδευμένο Νοσηλευτικό Προσωπικό Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
Η Αξιοπιστία και η Εγκυρότητα των Εργαλείων Μέτρησης σε Ποσοτικές Μελέτες
ΤΟΜΟΣ 50 - ΤΕΥΧΟΣ 3
Η Σημασία των Λέξεων: Τυποποιημένη Ορολογία για τη Νοσηλευτική
O Ρόλος της Χρονοθεραπείας στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου και της Αρτηριακής Υπέρτασης
Γενετική Συμβουλευτική: Ηθική, Θεολογική και Νομική Προσέγγιση
Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις για τη Μείωση της Συχνότητας Αποικισμού του Ανθεκτικού στη Βανκομυκίνη Εντερόκοκκου (VRE) σε Νοσηλευόμενα Παιδιά
Η Κλινική Επίβλεψη ως Μηχανισμός Υποστήριξης των Νοσηλευτών
Παιδικό Βρογχικό Άσθμα. Νεότερα Δεδομένα Νοσηλευτικής Φροντίδας και Αποκατάστασης στην Κοινότητα
H Μουσική ως Βοηθητικό Μέσο στην Εμπειρία του Φυσιολογικού Τοκετού: Μια Ποιοτική Μελέτη
Μελέτη των Επιπτώσεων της Νευροτοξικότητας Γυναικών που υποβάλλονται σε Χημειοθεραπεία με Ταξάνες
Διαχείριση Συγκρούσεων στο Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό Παιδιατρικών Τμημάτων
Διατροφικές Συνήθειες και Προληπτικός Έλεγχος στους Επαγγελματίες Υγείας
Ικανοποίηση Γονέων από την Παρεχόμενη Ιατρονοσηλευτική Φροντίδα στα Νοσηλευόμενα Νεογνά τους
ΤΟΜΟΣ 50 - ΤΕΥΧΟΣ 4
Νοσηλευτική βασισμένη σε Eνδείξεις: Οφέλη και Eμπόδια
«Πατέντες» στο Ανθρώπινο Γονιδίωμα. Ηθική – Θεολογική και Νομική Θεώρηση
Η Διαχείριση Αλλαγών στην Υγεία: Η Περίπτωση της Εισαγωγής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος σε Δημόσιο Νοσοκομείο
Δημογραφικά Χαρακτηριστικά και Αναζήτηση Βοήθειας από Ειδικό Ψυχικής Υγείας
Η Επίδραση του Παθητικού Καπνίσματος στην Ανάπτυξη Καρδιαγγειακών Παθήσεων στα Παιδιά
Γνώση Συμπτωμάτων και Παραγόντων Κινδύνου Ασθενών μετά από Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου
Αξιολόγηση Βασικών Γνώσεων Διατροφής σε Ειδικευόμενους Ιατρούς και Νοσηλευτές ενός Επαρχιακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου − Επαγγελματίες Υγείας και Διατροφή
Διερεύνηση των Παραγόντων που επηρεάζουν τη Ζήτηση Ιδιωτικής έναντι Δημόσιας Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε Επαρχιακές Πόλεις
Άγχος, Κατάθλιψη και Ψυχοκοινωνική Στήριξη Ασθενών με Καρκίνο του Λάρυγγα
Η Στάθμιση του Εργαλείου Εκτίμησης των Επιπτώσεων του Κυκλικού Ωραρίου “Standard of Shiftwork Index” σε Ελληνικό Πληθυσμό

Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.