Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010
ΤΟΜΟΣ 22 - ΤΕΥΧΟΣ 1
Αζωοσπερμία: Από τη διάγνωση στη θεραπεία
Νεότερες εξελίξεις στον καρκίνο του πέους
Καρκίνος του όρχεως: η εμπειρία της 2ης Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής κατά την περίοδο 1994-2005 στην αντιμετώπισή του
Εκτίμηση της δυνατότητας εκτέλεσης οπισθοηβικής ριζικής προστατεκτομής μετά από διακυστική προστατεκτομή
Εντοπισμένη περινεφρική οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση
Καρκίνος αθροιστικών σωληναρίων νεφρού
ΤΟΜΟΣ 22 - ΤΕΥΧΟΣ 2
Αξιολόγηση της διαγνωστικής και προγνωστικής αξίας του αντιγόνου 3 του καρκίνου του προστάτη (PCA3)
Διαδερμική τοποθέτηση αυτοσυγκρατούμενου ουρητηρικoύ καθετήρα για την αντιμετώπιση των στενωμάτων του ουρητήρα: Ανάλυση της εμπειρίας μας
Αντιμετώπιση λιθιασικής επικάλυψης αυτοσυγκρατούμενων ουρητηρικών καθετήρων
Η αντιμετώπιση των ουρητηρικών στενωμάτων με το μεταλλικό θερμοδιατατό ουρητηρικό καθετήρα Memokath 051™
Λιθίαση ουροδόχου κύστεως από μη απορροφήσιμα ράμματα μετά ριζική προστατεκτομή
Δερματική μετάσταση σαν αρχική εκδήλωση ασυμπτωματικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος
Επίσχεση ούρων και νευροτροποποίηση των ιερών νεύρων
ΤΟΜΟΣ 22 - ΤΕΥΧΟΣ 3
Ηθικο-δεοντολογικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη ιατρική (Δύο επιστηµονικές συναντήσεις µε σχετική θεµατολογία)
Εξωσωµατική λιθοτριψία σε λιθίαση νεφρού και άνω τριτηµορίου του ουρητήρα. Αποτελεσµατικότητα και κλινικές παράµετροι που επηρεάζουν την επιτυχία της
Επιπλοκές ταινιών ελεύθερης τάσης και πλεγµάτων στήριξης
Παράγοντες κινδύνου υποτροπής µετά από αντιµετώπιση των νεφρικών νεοπλασµάτων µε ραδιοσυχνότητες
Η χρήση του ακροποσθιακού µοσχεύµατος στη θεραπεία των κάµψεων του πέους
Αµιγές µικροκυτταρικό καρκίνωµα ουροδόχου κύστης
Κοκκιωµατώδης προστατίτιδα σε ασθενή µε αύξηση PSA και ιστορικό προ εξαετίας ενδοκυστικής χορήγησης BCG
ΤΟΜΟΣ 22 - ΤΕΥΧΟΣ 4
Η λανρεοτίδη στη θεραπευτική αντιµετώπιση του ορµονοανθεκτικού καρκίνου του προστάτη
Ενδείξεις και δοσολογικά σχήµατα των ενδοκυστικών εγχύσεων για τη θεραπεία του µη διηθητικού καρκίνου της ουροδόχου κύστεως
Συγκριτική αξιολόγηση της οπισθοπεριτοναϊκής και της υποβουβωνικής απολίνωσης των σπερµατικών φλεβών σε υπογόνιµους άνδρες µε κιρσοκήλη: Μια προοπτική τυχαιοποιηµένη µελέτη
Αναδροµική µελέτη της διαγνωστικής αξίας του BTA stat ούρων στη διάγνωση του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως
Ο προσδιορισµός της αγγειακής ανεπάρκειας ως αιτίου στυτικής δυσλειτουργίας µε τη βοήθεια του έγχρωµου Doppler
Χαµηλής διαφοροποίησης µεγαλοκυτταρικό νευροενδοκρινές καρκίνωµα νεφρού. Κλινικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά
Ανενεργό καρκίνωµα φλοιού επινεφριδίου

Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.