Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007
ΤΟΜΟΣ 19 - ΤΕΥΧΟΣ 1
Oι αναστολείς της 5α-αναγωγάσης στην καθημερινή ουρολογική πράξη
Περιεγχειρητική μετάγγιση αίματος: ανοσολογικές επιδράσεις και προβληματισμοί στη συμπεριφορά του καρκίνου
Θεραπεία της λιθίασης του νεφρού και του ανώτερου ουρητήρα με διαδερμική νεφρολιθοτριψία. Eμπειρία 5 χρόνων
Ο καρκίνος του προστάτη ως τυχαίο εύρημα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ριζική κυστεοπροστατεκτομή για διηθητικό καρκίνο από μεταβατικό επιθήλιο της ουροδόχου κύστεως
Μελέτη Φάσης ΙΙΙ, σύγκρισης της διακοπτόμενης μονοθεραπείας έναντι της συνεχούς, συνδυασμένης καταστολής των ανδρογόνων στον καρκίνο του προστάτη. Πρώϊμα αποτελέσματα
Αυτόματος πλήρης ακρωτηριασμός του πέους από διηθητικό καρκίνο
Καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου σε μονήρη νεφρό με γιγάντια υδρονέφρωση
Σπάνια περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης στην ορθο-φθαλαλδεΰδη μετά από κυστεοσκόπηση
Λεμφοεπιθηλιακό καρκίνωμα της ουροδόχου κύστης: περιγραφή μιας περίπτωσης με έμφαση στην ανοσοϊστοχημεία και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
ΤΟΜΟΣ 19 - ΤΕΥΧΟΣ 2
Nευροενδοκρινές μικροκυτταρικό καρκίνωμα της ουροδόχου κύστης και του προστάτη: Ένας σπάνιος και δύσκολος όγκος
Ο ρόλος του HPV στην ανάπτυξη του καρκινώματος του προστάτη
Στυτική δυσλειτουργία μετά από κακώσεις νωτιαίου μυελού
Η εξέλιξη και η μακροπρόθεσμη επιβίωση μετά από εκπυρήνιση μικρού νεφροκυτταρικού καρκίνου με τμήμα υγιούς νεφρικού παρεγχύματος: η εμπειρία μας σε 43 ασθενείς
Η εμπειρία μας στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας και τη συνεργασία των ασθενών με στυτική δυσλειτουργία μετά από ριζική προστατεκτομή
H επίδραση του φαρμακευτικού ανδρογονικού αποκλεισμού στη θυρεοειδική λειτουργία σε ασθενείς με προστατικό καρκίνο
Η χρήση της καθοδηγούμενης με υπερήχους διαδερμικής νεφροστομίας στην αντιμετώπιση των επειγουσών αποφράξεων του ανώτερου ουροποιητικού
Λειομυοσάρκωμα ουροδόχου κύστεως: διουρηθρική αντιμετώπιση με στενή μετεγχειρητική παρακολούθηση
Περίπτωση μεταστατικού καρκίνου του προστάτη με πρώτη κλινική εκδήλωση το σύνδρομο διάχυτης ενδαγγειακής πήξης (DIC)
Αμφοτερόπλευρη τραυματική ρήξη όρχεων
ΤΟΜΟΣ 19 - ΤΕΥΧΟΣ 3
Η ηλεκτροδιέγερση του πυελικού εδάφους στη θεραπεία της ακράτειας ούρων
Φροντίδα και παρακολούθηση ασθενών μετά από οπισθοηβική ριζική προστατεκτομή
Ενδοουρολογική αντιμετώπιση της αυτόματης ρήξης του ουρητήρα
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη χρήση μικρότερου τμήματος αποσωληνοποιημένου ειλεού (25-30 εκατοστά) στη δημιουργία ορθοτόπου νεοκύστης
Τα χαρακτηριστικά των ασθενών με οξεία επίσχεση ούρων
Αγγειολειομύωμα του νεφρού
Φαιοχρωμοκύτωμα της ουροδόχου κύστεως: αναφορά επί δύο περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Ευμέγεθες λιποσάρκωμα του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
ΤΟΜΟΣ 19 - ΤΕΥΧΟΣ 4
Σύνδρομο χρόνιου πυελικού άλγους
Προγνωστικοί παράγοντες στο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα
Λαπαροσκοπική νεφρεκτομή. Η εμπειρία της Β’ Πανεπιστημιακής Oυρολογικής Kλινικής
Μεταβολές των παραμέτρων της ουρηθροπροφιλομετρίας ύστερα από ασκήσεις πυελικού εδάφους σε γυναίκες με ακράτεια κατά την προσπάθεια
Η χρήση της δεσμοπρεσσίνης για τον έλεγχο της νυxτερινής πολυουρίας σε ασθενείς με κάκωση σπονδυλικής στήλης
Κακόηθες ινώδες ιστιοκύτωμα (MFH), μυξώδους τύπου, στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο - Tυχαίο εύρημα
Eνδοτραχηλίωση της ουροδόχου κύστεως
Μονήρης ινώδης όγκος του νεφρού

Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.