Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΤΟΜΟΣ 56 - ΤΕΥΧΟΣ 1
Νευροπεπτίδια Σχετιζόμενα με την Αντίληψη και Έκφραση του Πόνου στα Παιδιά ως Πιθανά Εργαλεία Νοσηλευτικής Αξιολόγησης
Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στην Εκπαίδευση Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
Σύγκριση Αποτελεσματικότητας και Επιπλοκών Μεταξύ Συνεχούς και Διαλείπουσας Εντερικής Σίτισης Ασθενών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
Μελέτη των Συνθηκών Διαβίωσης των Συνοδών Ασθενών στο Ελληνικό Νοσοκομείο και των Επιπτώσεών του
Εκτίμηση Γνώσεων Νοσηλευτών Σχετικά με την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση Κατακλίσεων έπειτα από Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Παρέμβαση
Γνώσεις και Κλινική Πρακτική Ελλήνων Νοσηλευτών στην Εκτίμηση και Διαχείριση της Δερματοτοξικότητας από Αναστολείς του Υποδοχέα του Επιδερμικού Αυξητικού Παράγοντα (EGFR)
Πεποιθήσεις Φοιτητών Νοσηλευτικής Σχετικά με την Επάρκεια Γνώσεων και Ικανοτήτων τους για Διαπολιτισμική Φροντίδα: Πιλοτική Μελέτη
Δείκτες Ποιότητας Νοσηλευτικής Φροντίδας: Οι Nοσηλευτές Bελτιώνουν την Aσφάλεια και Mετρούν τη Συμβολή τους στην Έκβαση των Ασθενών
ΤΟΜΟΣ 56 - ΤΕΥΧΟΣ 2
Τραυματισμοί από Αιχμηρά Αντικείμενα στους Επαγγελματίες Υγείας: Μια Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Η Επίδραση της Συνεχούς Πληθυσμιακής Γήρανσης στη Λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
Μαιευτική την Περίοδο της Λοχείας: Συστηματική Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας
Άγχος και Κατάθλιψη σε Νοσηλευόμενους Ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο ή και με Συσκευή Βηματοδότησης
Γνώση, Στάση και Συμπεριφορά Φοιτητριών Νοσηλευτικής έναντι του HPV
Δείκτης Μάζας Σώματος Παιδιών 5–18 Ετών σε Σχέση με τις Διατροφικές τους Συνήθειες και την Άσκηση
Σχολικός Εκφοβισμός και Συμπεριφορά Αυτο-τραυματισμού: Νεότερα Δεδομένα
Σχεδιασμένες ή Καθοδηγούμενες από Νοσηλευτές Παρεμβάσεις σε Ασθενείς με Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου
ΤΟΜΟΣ 56 - ΤΕΥΧΟΣ 3
Νέοι νοσηλευτές: Το shock της μετάβασης
Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις στον Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 με τη Χρήση Τηλεϊατρικής: Οι Επιδράσεις τους στην Αυτοδιαχείριση της Νόσου και στην Ποιότητα Ζωής των Ασθενών
Η Επίδραση της Εφαρμογής Δέσμης Μέτρων στη Μείωση της Συχνότητας της Πνευμονίας που Σχετίζεται με τον Αναπνευστήρα σε Ασθενείς της ΜΕΘ
Ανάγκες Ενημέρωσης και Συμμετοχή στη Λήψη Θεραπευτικών Αποφάσεων Ασθενών με Καρκίνο
O Ρόλος των Νοσηλευτών κατά την Εφαρμογή Πρωτοκόλλου Ασφαλούς Χορήγησης Κλοζαπίνης σε Πάσχοντες από Ανθεκτική Σχιζοφρένεια
Η Eπίδραση της Φυσικής Δραστηριότητας στο «Σύνδρομο Εξουθένωσης» και στην Ποιότητα Ζωής των Νοσηλευτών που Εργάζονται σε Ψυχιατρικά Κέντρα
Το Φαινόμενο της Ηθικής Παρενόχλησης στον Τομέα της Υγείας στην Ελλάδα: Πιλοτική Μελέτη
Εθισμός Νεαρών Ενηλίκων στο Διαδίκτυο
Κοινωνικοδημογραφικό, Ψυχολογικό και Κλινικό Προφίλ Ελλήνων Ασθενών με Ρευματικές Παθήσεις που Υποβάλλονται σε Θεραπεία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
ΤΟΜΟΣ 56 - ΤΕΥΧΟΣ 4
Η Επίδραση των Διαδικτυακών Επιστημονικών Περιοδικών Ανοιχτής Πρόσβασης στην Ποιότητα των Δημοσιευμένων Άρθρων στη Νοσηλευτική
Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα: Αναγκαιότητα για την Ανάπτυξη κι Εφαρμογή τους στην Ελλάδα
Συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας στην Υγεία
Άγχος και Ποιότητα Ζωής σε Ασθενείς με Ρευματικά Νοσήματα
Γνώση Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή για τη Νόσο και τη Θεραπεία της
Υποστηρικτικές Ανάγκες Ασθενών με Καρκίνο του Μαστού που Λαμβάνουν Ορμονοθεραπεία
Φαινομενολογική Διερεύνηση των Αντιλήψεων Νοσηλευτικού Προσωπικού για την Προσωπική και Επαγγελματική αξία τους
Γνώσεις Eπαγγελματιών Yγείας του Tμήματος Eπειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου του Ν. Αττικής στο Σύστημα Διαλογής Εmergency Severity Index
Η Αξία της Ορθής Αρχικής Διάγνωσης στο Παθολογικό Ιατρείο του ΤΕΠ στην Τελική Έκβαση του Ασθενούς
Η Επιβάρυνση της Οικογένειας από τη Φροντίδα Ασθενών με Όγκους Εγκεφάλου και Σπονδυλικής Στήλης

Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.