Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
ΤΟΜΟΣ 27 - ΤΕΥΧΟΣ 1
Στρατηγικές για την διαχείριση του ισχαιμικού πριαπισμού
Ύπτια διαδερμική νεφρολιθοτριψία (PCNL): Μια εναλλακτική σε επιρρεπείς PCNL. Η αρχική εμπειρία
Η προοπτική αξιολόγησης του μορφωτικού επιπέδου του ασθενή επιδρά στην διάγνωση του προστάτη του καρκίνου μέσω διορθικής βιοψίας
Μετρήσεις Τελομεράσης στη διαδερμική αναρρόφηση των κυττάρων των όρχεων μπορούν να προβλέψουν την έκβαση μιας μεταγενέστερης θεραπευτικής βιοψίας όρχεων
Κάταγμα πέους με διμερείς διάσπαση του σηραγγώδους σώματος και πλήρη διάσπαση της ουρήθρας. Μια έκθεση περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Σύγχρονος νεφρικός και παγκρεατικός καρκίνος διαγιγνώσκονται στην έρευνα της αυθόρμητης οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία
Ρομποτικά υποβοηθούμενη μερική νεφρεκτομή - Αποδεικτικά στοιχεία
ΤΟΜΟΣ 27 - ΤΕΥΧΟΣ 2
Oπισθοπεριτοναϊκή ίνωση: Ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας
Η θεραπεία του διακοπτόμενου ανδρογονικού αποκλεισμού του καρκίνου του προστάτη: Ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και κατευθυντήριες γραμμές
Η κλινική αποτελεσματικότητα των βραχυπρόθεσμων χορήγησης μινοκυκλίνη σε ασθενείς με χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα από gram-θετικών μικροοργανισμών. Μια προοπτική, πιλοτική μελέτη
Η ένταση χωρίς κολπική ταινία για τη διαχείριση της γυναικείας ακράτειας ούρων από προσπάθεια σε 95 περιπτώσεις
Ανακατασκευή βαλάνου χρησιμοποιώντας ανεστραμμένο πτερύγιο ουρήθρας σε ασθενείς με καρκίνο του πέους που υποβάλλονται σε βαλανεκτομή ή μερική πεεκτομή με μπλοκ του πέους. Μια εφικτή λύση σε υψηλού κινδύνου ασθενείς
Λειομύωμα της επιδιδυμίδας
Θρόμβωση νεφρικής αρτηρίας ως αποτέλεσμα αμβλείας κοιλιακής κάκωσης
ΤΟΜΟΣ 27 - ΤΕΥΧΟΣ 3
Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στη διαχείριση του ανθεκτικού ευνουχισμού του προστατικού καρκίνου
Μικρολιθίαση όρχεως: Κλινική σημασία και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Ενδοοσχεϊκός αδενωματώδης όγκος: Μια έκθεση επτά περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Σπάνιες υποτύπους του καρκίνου του νεφρού: η εμπειρία μας και η αναθεώρηση της βιβλιογραφίας
Επανορθωτική χειρουργική της ουρήθρας για πρόσθια στενώματα ουρήθρας: Μια προκαταρκτική εμπειρία σε κέντρο στη Κύπρο
Κάταγμα πέους σε 65χρονο άνδρα: Συνδυασμένη προσέγγιση με συντηρητική αγωγή και καθυστερημένη χειρουργική αποκατάσταση
Αυτοένεση πέους υγρής παραφίνης
ΤΟΜΟΣ 27 - ΤΕΥΧΟΣ 4
C-αντιδρώσα πρωτεΐνη και ουρολογικές κακοήθειες: Μια συστηματική ανασκόπηση
Πορογενές αδενοκαρκίνωμα προστάτη: Σύνδεσμος κλινικών και παθολογικών στοιχείων με την βιολογική συμπεριφορά του
Eύκαμπτη ουρητηροσκόπηση και Ho: YAG laser λιθοτριψία για λίθους με μέση πυκνότητα μεγαλύτερη από 900HU: Μια εναλλακτική για την εξωσωματική λιθοτριψία
Ογκολογικά αποτελέσματα που σχετίζονται με την απώλεια των συνδυασμένων ΡΤΕΝ και έκφραση ERG σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη μετά από ριζική προστατεκτομή
Ενδοσκοπική ριζική προστατεκτομή περινέου: Προκαταρκτικά αποτελέσματα
Ενδοφλέβια καταστολή σε ανάδρομη ενδονεφρική επέμβαση (RIRS) για κοραλλιοειδής λιθίαση
Αξιολόγηση και χειρουργική αποκατάσταση ενός μετα-τραυματικού ουρηθρικού εκκολπώματος του πέους-προμηκική ουρήθρα σε έναν νεαρό άνδρα

Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.