Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΠΝΕΥΜΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009
ΤΟΜΟΣ 22 - ΤΕΥΧΟΣ 1
Θεραπεία της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης με ιντερφερόνη
Επανόρθωση των βλαβών του αναπνευστικού συστήματος με τη χρήση βλαστοκυττάρων
Ο ρόλος των διφωσφονικών στην αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο πνεύμονα και οστικές μεταστάσεις
Λεμφοκυτταρικοί υποπληθυσμοί και πρώιμη απόπτωση στο περιφερικό αίμα ασθενών με σύνδρομο απνοιών στον ύπνο (Πρόδρομα αποτελέσματα)
Μικροβιολογία της υπεζωκοτικής λοίμωξης. Ο «Streptococcus milleri» στο προσκήνιο
Πνευμονική τοξικότητα από καρδιολογικά φάρμακα
Πέρα από την άπνοια
ΤΟΜΟΣ 22 - ΤΕΥΧΟΣ 2
Μήπως υπερθεραπεύουμε το ήπιο επιμένον άσθμα;
Σύνδρομο πνευμονικής ίνωσης-εμφυσήματος
Επίδραση της χαμηλής δόσης ενδοτοξίνης (LPS) σε βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα πριν από έκθεση σε όζον. Διαφορές ανάμεσα σε ποντικούς άγριου τύπου και με γενετική εξάλειψη του επιφανειοδραστικού παράγοντα πρωτεΐνη Α
Κλινικά, ακτινολογικά και μοριακά ευρήματα σε τρεις ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, μετά από μακροχρόνια χορήγηση ιντερφερόνης γ-1b
Μέθοδοι τεκμηρίωσης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας νέων φαρμακοτεχνικών μορφών εισπνεόμενων φαρμάκων που εμπεριέχουν κορτικοστεροειδές και/ή β2-διεγέρτη
Δύο περιπτώσεις βρογχο-πνευμονικών δυσπλασιών που προέρχονται από το πρόσθιο αρχέγονο έντερο
ΤΟΜΟΣ 22 - ΤΕΥΧΟΣ 3
Respiratory Journals Impact factor 2008
Πανδημία γρίπης - Μια υπαρκτή απειλή;
Γρίπη των χοίρων ή Swine flu ή H1N1 flu
Σύνδρομα, νόσοι και η πρόκληση των ορισμών στην εντατική θεραπεία: η περίπτωση του συνδρόμου οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας
H χρησιμότητα του διφασματικού δείκτη (Bispectral Index-BIS) στην καταγραφή και σταδιοποίηση του ύπνου
Συγκριτική μελέτη της χορήγησης αζαθειοπρίνης-ιντερφερόνης γ σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση
Περίπτωση ακτινομυκητίασης πνεύμονος εμφανιζόμενη ως περιφερική πνευμονική σκίαση με αιμόπτυση
ΤΟΜΟΣ 22 - ΤΕΥΧΟΣ 4
Κλίμακες βαθμολογίας εξωνοσοκομειακής πνευμονίας
Αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 4: Μια νέα θεραπευτική επιλογή για τη ΧΑΠ. Πού βρισκόμαστε σήμερα;
Δοκιμασία άσκησης και περιοριστικοί παράγοντες σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρες βρογχεκτασίες
Αιματολογικές και ανοσολογικές μεταβολές σε εργάτες κλωστηρίου βάμβακος κατά τη διάρκεια της βάρδιας
Συστηματική μυκητίαση με πολλαπλά αποστήματα μετά από διουρηθρική προστατεκτομή
Απεικόνιση στην ιατρική του θώρακα: Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα. Μία σπάνια παθολογική οντότητα
ΤΟΜΟΣ 22 - ΤΕΥΧΟΣ Συμπλήρ. 1
Θέσεις ομοφωνίας για τη διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο
Θεραπευτική αντιμετώπιση αποφρακτικού συνδρόμου απνοιών-υποπνοιών κατά τον ύπνο (ΣΑYY) με CPAP. Απαιτούμενος κλινικός-εργαστηριακός έλεγχος. Εμπλεκόμενοι Φορείς/Προϋποθέσεις συνταγογράφησης συσκευών CPAP/Τύποι συσκευών/Παρακολούθηση ασθενών
ΤΟΜΟΣ 22 - ΤΕΥΧΟΣ Συμπλήρ. 2
Χρήση συσκευών Μη Επεμβατικού Μηχανικού Αερισμού μέσω τραχειοστομίας. Περιποίηση τραχειοστομίας
Προβλήματα στην εφαρμογή Μη Επεμβατικού Μηχανικού Αερισμού. Συνήθη λάθη
Λοιμώξεις στη διάρκεια Μη Επεμβατικού Μηχανικού Αερισμού
Τύποι CPAP: Aρχές λειτουργίας, πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα και αρχικές ρυθμίσεις
Αναπνευστήρες Πίεσης-Όγκου: Aρχές λειτουργίας, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, αρχικές ρυθμίσεις
Επιλογή αναπνευστήρα-μάσκας
Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός στην οξεία υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω παρόξυνσης ΧΑΠ
Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός στο οξύ καρδιογενές πνευμονικό οίδημα
Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός σε πνευμονία
H χρήση του Μη Επεμβατικού Μηχανικού Αερισμού στην αποδέσμευση ασθενών από το μηχανικό αερισμό
Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός στην οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια (XΑΠ, καρδιογενές πνευμονικό οιδήμα και πνευμονία εξαιρούνται)
Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας
Χρόνιος κατ' οίκον Μη Επεμβατικός Μηχανικός Αερισμός στη ΧΑΠ

Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.