Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007
ΤΟΜΟΣ 52 - ΤΕΥΧΟΣ 1
Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα
Xλαμύδιο της πνευμονίας
Σημασία των integrons και πολλαπλής αντοχής σε στελέχη εντεροβακτηριακών από υγιή και νοσούντα κοτόπουλα πτηνοτροφείων
Η επίδραση της σειράς του σωληνάριου αιμοληψίας με το σύστημα Vacutainer στις εξετάσεις του πηκτικού μηχανισμού
ΤΟΜΟΣ 52 - ΤΕΥΧΟΣ 2
Παρασιτικές λοιμώξεις του οφθαλμού
Ιογενείς λοιμώξεις του οφθαλμού
Λοιμώξεις του οφθαλμού
Βακτηριακές λοιμώξεις του οφθαλμού
Μυκητιασικές λοιμώξεις του οφθαλμού
ΤΟΜΟΣ 52 - ΤΕΥΧΟΣ 3
Η συμβολή των συστημάτων πληροφορικής στην υποβοήθηση, την επιτάχυνση και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εργαστηριακών διαγνωστικών διαδικασιών και αποτελεσμάτων
Μέθοδοι μελέτης των αιμοπεταλίων. Δυνατότητες και περιορισμοί
Μελέτη ευαισθησίας στελεχών Pseudomonas aeruginosa σε ασθενείς με κυστική ίνωση
Tαυτόχρονη ανίχνευση εννέα κύριων οροτύπων Streptococcus pneumoniae σε βιολογικά υλικά με τη μέθοδο της stepdown multiplex PCR
Απομόνωση πολυανθεκτικών στελεχών Escherichia coli από το πόσιμο νερό και τα αστικά λύματα: Πιθανές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία
ΤΟΜΟΣ 52 - ΤΕΥΧΟΣ 4
Εντοπισμός εργαστηριακών σφαλμάτων με τη μέθοδο Delta Check
Συμμετοχή του ιού RS σε γριπώδη σύνδρομα παιδιών κάτω των 3 ετών
Κλωστηριδιακή μυονέκρωση: Περιγραφή δύο περιπτώσεων. Ανασκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας
Οξυουρίωση στο ουροποιογεννητικό σύστημα ανδρός: Αναφορά μίας περίπτωσης
ΤΟΜΟΣ 52 - ΤΕΥΧΟΣ 5
Ο ρόλος της μέτρησης των βιοχημικών οστικών δεικτών στα ρευματικά νοσήματα
Μορφολογία και δομή των αιμοπεταλίων
Η συμβολή της PCR στη διάγνωση της λεπτοσπείρωσης στη βόρεια Ελλάδα
Μελέτη αιμοκαλλιεργειών της πενταετίας 2002-2006 του Mικροβιολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου
ΤΟΜΟΣ 52 - ΤΕΥΧΟΣ 6
Οργανοχλωριωμένοι υδρογονάνθρακες: Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία
Έγκαιρη διάγνωση της φυματιώδους μηνιγγίτιδας με PCR
Πειραματική μελέτη του ρόλου των αντιβιοτικών στον έλεγχο των μυκοπλασμάτων σε κοτόπουλα

Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.