Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004
ΤΟΜΟΣ 21 - ΤΕΥΧΟΣ 1
Υμενώδης λαβύρινθος. Σύγχρονη απεικονιστική προσέγγιση
Μηχανική υποστήριξη της καρδιάς. Kλινική εφαρμογή και μοριακή διάσταση
Επίδραση της φενοφιβράτης στα επίπεδα της PAF-ακετυλοϋδρολάσης του πλάσματος και των HDL. Μια νέα πλειοτροπική δράση των φιμπρατών;
Οικογενής μεσογειακός πυρετός. Μοριακή ανάλυση
Συνύπαρξη κατά πλάκας σκλήρυνσης και μονοκλωνικής γαμμαπάθειας ακαθόριστης σημασίας
Σκληρυντικό αιμαγγείωμα. Ένας σπάνιος καλοήθης όγκος του πνεύμονα
Ασθενής 76 ετών με πνευμονικά διηθήματα και υποκαλιαιμία
Λήψη κλινικών αποφάσεων υπό κίνδυνο. Οι έννοιες της χρησιμότητας (utility), της προσδοκίας (prospect) και της μεταμέλειας (regret)
Ηθικά διλήμματα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Δάνεια μήτρα
Τραύμα παχέος εντέρου
ΤΟΜΟΣ 21 - ΤΕΥΧΟΣ 2
Η έννοια της αιτίας στην Eπιδημιολογία
Βιολογική και στατιστική αλληλεπίδραση
Στατιστική αλληλεπίδραση και τροποποίηση του μέτρου αποτελέσματος
Αλληλεπίδραση καπνίσματος και αμίαντου στην εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα
Παρουσίαση και εφαρμογές της προσεγγιστικής εντροπίας (ΑpEn) στην Ιατρική
Το υπόδειγμα της λογιστικής παλινδρόμησης στη διαγνωστική έρευνα
Καμπύλη ROC στη διαγνωστική έρευνα
Η μετάφραση-στάθμιση της κλίμακας «αίσθηση συνεκτικότητας» (sense of coherence) στην Ελλάδα και η χρήση της στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
ΤΟΜΟΣ 21 - ΤΕΥΧΟΣ 3
Το στίγμα της ψυχικής νόσου
Αντισυλληπτικά και καρκίνος του μαστού
Ανασκόπηση των σημαντικότερων μελετών πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς πρόληψης αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στη στεφανιαία νόσο και την καρδιακή ανεπάρκεια
Το γένος Malassezia στα επιπολής και συστηματικά νοσήματα
Συγκριτική λοιμογόνος ικανότητα ευαίσθητων και πολυανθεκτικών στελεχών Pseudomonas aeruginosa. In vitro και in vivo μελέτη
Το όψιμο ισχαιμικό preconditioning μειώνει τη βλάβη του νωτιαίου μυελού μετά από αποκλεισμό της κατιούσας θωρακικής αορτής
Σχετίζεται η βαρύτητα της γαστρορραγίας με το Helicobacter pylori ή με την προηγηθείσα λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών;
Επίπτωση και μοριακός χαρακτηρισμός του HHV-8 στο σάρκωμα Kaposi σε ασθενείς μετά από μεταμόσχευση νεφρού
Η ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία στην προεγχειρητική σταδιοποίηση του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού
Επίπεδο γνώσης και συμπεριφοράς ως προς τη στοματική υγεία νοσοκομειακών γιατρών του λεκανοπεδίου Αττικής
H πιθανότητα του θεραπευτικού ουδού μετά την κλινική εξέταση
ΤΟΜΟΣ 21 - ΤΕΥΧΟΣ 4
Ανδρας 27 ετών με πυρετό και θρομβοπενία
Ολυμπιακό ιδεώδες και προαγωγή υγείας
H προγνωστική σημασία του «άνευ θεραπείας χρόνου» και η αμφιλεγόμενη πρώιμη ανίχνευση και θεραπεία των ψυχώσεων
Αναστολέας της κινάσης της τυροσίνης, Μια νέα αιτιολογική θεραπεία για τη χρονία μυελογενή λευχαιμία
Ανθεκτικοί στη βανκομυκίνη εντερόκοκκοι (VRE). Aνίχνευση, φορία και μοριακή τυποποίηση σε χρόνια αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς
Επίδραση της χρονίας άσκησης στον τροχό στη σύσταση σε λιπαρά οξέα των φωσφολιπιδίων και των τριακυλογλυκερολών στο σκελετικό μυ και στην καρδιά επιμύων
Ικανοποίηση ασθενών από τις υπηρεσίες ενός Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας στη βόρεια Ελλάδα
Συγκριτική μελέτη του επιπέδου γνώσης και συμπεριφοράς ως προς τη στοματική υγεία περιοδοντικών ασθενών και νοσοκομειακών γιατρών
Διαστρωματική ανάλυση δεδομένων
H επικοινωνία στην ιατρική εκπαίδευση. Zήτημα ανάγκης ή άκαιρη πολυτέλεια;
Στοιχεία της φροϋδικής θεωρίας στο Βυζάντιο
ΤΟΜΟΣ 21 - ΤΕΥΧΟΣ 5
Μπορεί ο λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης στον καρκίνο του μαστού να καταργηθεί;
Η νευρογενής ανορεξία στη γυναίκα ασθενή
Εκτίμηση της θυρεοειδικής λειτουργίας σε χρόνια αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς ηλικίας >50 ετών
Οι λοιμώξεις της κοινότητας σε μια ορεινή περιοχή της Κρήτης
Αντιλήψεις και απαιτήσεις νοσοκομειακών γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων του λεκανοπεδίου Αττικής για την ποιότητα παροχής οδοντιατρικής περίθαλψης
Ασθενής 75 ετών με διάχυτες πνευμονικές διηθήσεις και μετεγχειρητική αναπνευστική ανεπάρκεια
Στατιστικοί έλεγχοι της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του Ελληνικού SF-36
Οι θεωρίες της «τουλάχιστον INUS συνθήκης» και της «αιτιακής πίτας» στις επιστήμες υγείας
Η διείσδυση των ελληνικών ερευνητικών εργασιών στην παγκόσμια βιβλιογραφία κατά κλάδο θετικών επιστημών
Στοιχεία της Γενικής Ψυχολογίας στο Βυζάντιο
Κατανομή των 2590 λημμάτων της «Ελληνικής Βιβλιογραφίας Ιστορίας της Ιατρικής, 1750-2000»
ΤΟΜΟΣ 21 - ΤΕΥΧΟΣ 6
Φυτοοιστρογόνα και υγεία
Αυτοαντισώματα και αυτοαντιγόνα σχετιζόμενα με την αυτοάνοση ηπατίτιδα και την επαγόμενη από τους ιούς ηπατιτίδων αυτοάνοση απόκριση
Αυξημένο μηχανικό φορτίο στις αρθρώσεις οδηγεί τους χονδροβλάστες των αρθρικών επιφανειών σε διαφοροποίηση/ωρίμανση μέσω ενεργοποίησης του μεταγωγικού άξονα ΜΑP κινασών - AP-1
Ανασυνδυασμένα πολυπεπτίδια του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης στην ανάπτυξη αντιγονο-ειδικής θεραπείας της βαριάς μυασθένειας με ανοσοπροσρόφηση των αντι-υποδοχέα αντισωμάτων των μυασθενικών ασθενών
Συγκριτική μελέτη της αγγειογενετικής δραστηριότητας ελεύθερων μοσχευμάτων στην αποκατάσταση πειραματικού ελλείμματος ουρήθρας σε κονίκλους
Επιπολής σιδήρωση του κεντρικού νευρικού συστήματος
Εντερορραγία άγνωστης αιτιολογίας στην παιδική ηλικία. Λαπαροσκοπική διάγνωση και αντιμετώπιση
HIV-εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση ή HIV-νεφροπάθεια σε Έλληνα ασθενή
Ασθενής 71 ετών με καρκίνο προστάτη και παρατεινόμενο εμπύρετο

Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.