Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003
ΤΟΜΟΣ 42 - ΤΕΥΧΟΣ 1
Απόψεις του νοσηλευτικού προσωπικού και των ασθενών για την προστασία της ιδιωτικότητας στο νοσοκομείο: Συγκριτική μελέτη
O ρόλος του νοσηλευτή στην αντιμετώπιση της ακράτειας
Διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των κωδίκων νοσηλευτικής ηθικής και δεοντολογίας και της σχετικής νομοθεσίας στην Ελλάδα: Μέρος A’
Η βία προς το νοσηλευτικό προσωπικό των ψυχιατρείων
Στρεσογόνοι παράγοντες των ατόμων που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση
Ηλικιωμένοι ενήλικες: Προαγωγή υγείας σε θέματα διατροφής και φυσικής άσκησης
Γνωστικές ελλείψεις και ψυχιατρικά προβλήματα σε παρκινσονικούς ασθενείς
Παχυσαρκία: Ενα πολυδιάστατο πρόβλημα
O ρόλος του νοσηλευτή στη διάγνωση και τον προσυμπτωματικό έλεγχο της οικογενούς πολυποδίασης
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας αιμοκάθαρσης
Ψυχολογικοί παράγοντες στη χρόνια πορεία του ασθενούς με Α.Ε.Ε.
Διερεύνηση του ρόλου του κλινικού ειδικού νοσηλευτή στον Διαβήτη: Yπο-ρόλοι και δραστηριότητες
Απελευθερώνοντας τους οργανισμούς: Νέα μοντέλα νοσηλευτικής διοίκησης και ηγεσίας στα όρια του χάους και της πολυπλοκότητας
Προσέγγιση της συμβουλευτικής διάστασης του νοσηλευτή εκπαιδευτικού
ΤΟΜΟΣ 42 - ΤΕΥΧΟΣ 2
Λειτουργία ομάδων Balint ως μέσο υποστήριξης νοσηλευτών ψυχικής υγείας
Σύγχρονη Νοσηλευτική και θεολογική σκέψη των Πατέρων της Εκκλησίας
Διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των κωδίκων νοσηλευτικής ηθικής και δεοντολογίας και της σχετικής νομοθεσίας στην Ελλάδα: Μέρος B’
Το πρόβλημα της Μεσογειακής Αναιμίας στην Ελλάδα
Oνειρα και αιφνίδιος θάνατος
Πρόληψη καρκίνου παχέος εντέρου. O ρόλος του νοσηλευτή
Πώς βιώνουν τα παιδιά τη διαδικασία της χειρουργικής επέμβασης
Διερεύνηση επιπέδου γνώσεων ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
Συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Εμφραγματιών στην Ελλάδα: Διερεύνηση της οργάνωσης της νοσηλευτικής φροντίδας
ΤΟΜΟΣ 42 - ΤΕΥΧΟΣ 3
Πληροφορική και αποκατάσταση σε άτομα με ειδικές ανάγκες Η ελληνική πραγματικότητα
Βιοτρομοκρατία: Η αντιμετώπιση μιας σύγχρονης απειλής στον χώρο του νοσοκομείου
Η καλή συνεργασία, πρόκληση και προϋπόθεση στη σύγχρονη Νοσηλευτική
Το άγχος των νοσηλευτών που εργάζονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Πρόληψη των επαγγελματικών μυοσκελετικών παθήσεων στον χώρο του νοσοκομείου
Αποκατάσταση γυναικών μετά από μαστεκτομή. O ρόλος των νοσηλευτών
Συννόσηση: Κατάθλιψη με νευρολογικές παθήσεις
Υπνος και αιφνίδιος θάνατος
Διερεύνηση των απόψεων νοσηλευτικού προσωπικού και ασθενών για την πληροφορημένη συναίνεση στις νοσηλευτικές παρεμβάσεις
Απόψεις σπουδαστών Νοσηλευτικής για το περιεχόμενο της αγωγής υγείας που αφορά στο AIDS: Μια φαινομενολογική ανάλυση
Αξίες, στάσεις και πεποιθήσεις φοιτητών Νοσηλευτικής για την ιδανική επαγγελματική σταδιοδρομία και για την επαγγελματική σταδιοδρομία στη Νοσηλευτική
Κατ’ οίκον νοσηλευτική παρακολούθηση χρονίως πασχόντων ηλικιωμένων
ΤΟΜΟΣ 42 - ΤΕΥΧΟΣ 4
Συμμετοχή των νοσηλευτών στη διαμόρφωση νέων ρόλων και εφαρμογών στα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας
Η Νοσηλευτική σε ειδικούς πληθυσμούς: Προνοιακά ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες
Ερευνα και αντιληπτικά περιγράμματα: Τα είδη και η χρησιμότητά τους για τους ερευνητές νοσηλευτές
Προϊστάμενος νοσηλευτικού τμήματος: Ρόλοι και λειτουργίες
Πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχολογικών διαταραχών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
Μέθοδοι και διαγνωστικές εφαρμογές της Iριδολογίας: Ανασκόπηση και κριτική ανάλυση της βιβλιογραφίας
O νοσηλευτικός ρόλος στην ψυχική υγεία των ασθενών με μεταμόσχευση οργάνων
Θεωρητικές προσεγγίσεις της Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής
Ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός του αναγκαίου νοσηλευτικού δυναμικού της Ελλάδας
Η νέα τεχνολογία στη Νοσηλευτική-Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις
Τρόποι διαχείρισης του εργασιακού άγχους από το νοσηλευτικό προσωπικό
Απόψεις γονέων για τους παράγοντες που επηρεάζουν την εμβολιαστική κάλυψη παιδιών σχολικής ηλικίας

Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.