Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2003
ΤΟΜΟΣ 37 - ΤΕΥΧΟΣ 1-2
Θεραπευτική Αντιμετώπιση της εν τω Βάθει Φλεβικής Θρόμβωσης
Απόπτωση και Καρκίνος
Γυναίκα και Πτήση
Επιδημιολογική Μελέτη της Αρτηριακής Υπέρτασης στον Πληθυσμό του Κοσσυφοπεδίου
Επίδραση της Eλαττωμένης Φυσικής Δραστηριότητας στην Ανάπτυξη της Στεφανιαίας Νόσου και στους Επιμέρους Τροποποιήσιμους Παράγοντες Κινδύνου
Συνοσηρότητα Αυτοκτονικότητας και Χρήσης Ναρκωτικών Ουσιών σε Νεοσύλλεκτους
Πρόκληση Ερυθροποίησης σε Αθλητές με Εξομοίωση Συνθηκών Υψομέτρου
ΤΟΜΟΣ 37 - ΤΕΥΧΟΣ 3-4
Χολοστατική Ηπατίτιδα από Teucrium polium L.
Υδατιδική Νόσος του Θωρακικού Τοιχώματος
Ηωσινόφιλο Κοκκίωμα Πνεύμονα
Το Όμοιον στην Ολότητα Λειτουργίας του Όντος
Η Ένδοξη Εποχή του Γαληνού Γ.Μ. Κεχαγιαδάκης
Ενδοσταθεροποιούμενη Ενδομυελική Ήλωση Κλειστών Καταγμάτων
H Eπίδραση του p-διμεθυλαμινοαζωβενζολίου στη Δραστικότητα της Ανόργανης Πυροφωσφατάσης και των Ουδέτερων Πρωτεϊνασών Λεμφαδένων Επίμυος in vivo
Καταγραφή και Αξιολόγηση Γνώσεων και Απόψεων Μονίμων και Εφέδρων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για την Προληπτική Οδοντιατρική
Χρόνος Απουσίας από τη Μονάδα λόγω Παθήσεων που Διαγνώσθηκαν από Παθολογικό Ιατρείο Στρατιωτικού Νοσοκομείου
Χρονία Ρήξη Αχίλλειου Τένοντα
ΤΟΜΟΣ 37 - ΤΕΥΧΟΣ 5-6
Ραδιενεργός Αρθροϋμενόλυση
Ο Ρόλος των Αυξητικών Παραγόντων στην Παθογένεια της Διαβητικής Νεφροπάθειας
Υπερμικροσκοπική Δομή και Πρότυπα Λειτουργίας του Αμφιβληστροειδούς
Κλινικές και Προγνωστικές Ανοσογενετικές Συσχετίσεις της Υπερπρολακτιναιμίας σε Ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια
Συχνότητα Έλλειψης Μονίμων Δοντιών σε 300 Έλληνες Ασθενείς. Κλινική και Ακτινογραφική Μελέτη
Η Ιδανική Βάση Ιατρικών Δεδομένων στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη των Υγειονομικών Κλιμακίων του Στρατού Ξηράς
Κεγχροειδής Λύκος του Προσώπου
Θεωρία του Χάους και Ιατρική
Κοκκιωματώδης Θηλωματώδης Προεκβολή ως Πρώτη Εκδήλωση Οδοντοδερματικού Συριγγίου
ΤΟΜΟΣ 37 - ΤΕΥΧΟΣ Συμπλήρωμα
Kυστικοί Όγκοι του Παγκρέατος
Η Μοριακή Βάση του Καρκίνου του Παγκρέατος. Δυνητικές Εφαρμογές στην Κλινική Πράξη
Διάγνωση και Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Παγκρέατος
Επιδημιολογία και Παράγοντες Κινδύνου για τον Καρκίνο του Παγκρέατος
Η Παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή κατά Whipple στη Θεραπεία του Αδενοκαρκινώματος της Κεφαλής του Παγκρέατος
Παρηγορική Χειρουργική Αντιμετώπιση του μη Εξαιρέσιμου Καρκίνου του Παγκρέατος
Επικουρική Θεραπεία Καρκίνου Παγκρέατος
Χημειοθεραπεία στον Τοπικά Προχωρημένο Καρκίνο του Παγκρέατος
Ανακούφιση του Πόνου Ασθενών με Καρκίνο του Παγκρέατος
Νευροενδοκρινικοί Όγκοι του Παγκρέατος

Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.