Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 1999
ΤΟΜΟΣ 33 - ΤΕΥΧΟΣ 1-2
Οι Φυσιολογικές και Ανοσολογικές Συνέπειες της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής
Τα Καταστροφικά Αποτελέσματα από τη Χορήγηση των Αναστολέων του Μετατρεπτικού Ενζύμου της Αγγειοτενσίνης Ι (ΜΕΑ-Ι) κατά τη Διάρκεια της Εγκυμοσύνης
Νόσος τον Alzheimer
Η Αντιμετώπιση της Καταπληξίας σε Καιρό Πολέμου
Η Επίδραση τον Σακχαρώδη Διαβήτη στην Πορεία των Λοιμώξεων σε Ασθενείς με Χρονία Αποφρακτική Πνενμονοπάθεια
Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Στένωσης Πυελοουρητικής Συμβολής
Ετερόπλευρη Αγενεσία της Πνευμονικής Αρτηρίας. Απεικονιστικά Ευρήματα
ΤΟΜΟΣ 33 - ΤΕΥΧΟΣ 3-4
Μελέτη των Προδιαθεσικών Παραγόντων για τις Νόσους Φθοράς στο Προσωπικό Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας
Ενδοσκοπική, Βακτηριολογική και Ιστολογική Μελέτη του Πεπτικού Έλκους στον Αποφρακτικό Ίκτερο
Επιδημία Σαλμονέλλωσης σε Νοσοκομείο
Κυστικές Βλάβες Μεσεντερίου. Ακτινολογική Διερεύνηση
Εφαρμογή του Βουβωνικού Κρημνού σε Σπάνια Συγγενή Νόσο
Ευμέγεθες Χονδροσάρκωμα Θωρακικού Τοιχώματος
Το Λεπτό Έντερο ως Ανοσιακό Όργανο
Λοίμωξη, Σήψη, Σύνδρομο Φλεγμονώδους Αντίδρασης. Σύνδρομο Δυσλειτουργίας Πολλών Oργάνων
Κρίσεις Αγχους ή Πανικού. Βιολογικές Υποθέσεις
Ιστορική Ανασκόπηση Ελεγχόμενης Υπότασης
ΤΟΜΟΣ 33 - ΤΕΥΧΟΣ 5-6
Παθοφυσιολογία Έκθεσης σε Περιβάλλον Υψηλών και Παρατεταμένων Επιταχύνσεων (HSG)
Μηχανισμοί Άμυνας στις Λοιμώξεις από Μύκητες
Φαρμακοκινητική Φθορίου
Ανοσιακά Δεδομένα για την Ταυτοποίηση του Κρυπτοκόκκου
Χειρουργική Αποκατάσταση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας σε Ενήλικες
Αποτελέσματα Ορολογικών Εξετάσεων Ατύπων Πνευμονιών
Μελέτη επί της Μεταβολής Αντιτετανικών Αντισωμάτων σε Πληθυσμό της Πολεμικής Αεροπορίας
Μελέτη της Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης και της Δοκιμασίας Ανοχής Γλυκόζης επί Νορμογλυκαιμικών Ατόμων
Ο Δείκτης Δυσμορφίας του Σπέρματος

Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.