Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ - ΜΕΡΟΣ Β’: ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΝΗ ΤΗΣ ΡΙΖΑΣ
Δ. ΣΠΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΩΣΤΗΣ, Μ. AΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για αισθητικές αποκαταστάσεις, ειδικά στην πρόσθια αισθητική ζώνη, οδήγησαν στην εξέλιξη και ευρεία χρησιμοποίηση πολυμερών αξόνων και υλικών ανασύστασης για τη συντηρητική και ταυτόχρονα αποτελεσματική αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων προσθίων δοντιών. Οι ιδιότητες των πολυμερών αξόνων, που προσομοιάζουν αυτές της φυσικής οδοντίνης, η αισθητική τους απόδοση και η πληθώρα των εμπορικά διαθέσιμων σκευασμάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των κλινικών απαιτήσεων, συνέβαλαν στη σύγχρονη ευρεία κλινική τους καθιέρωση. Ωστόσο, το υπόστρωμα της οδοντίνης της ρίζας, η ιδιαιτερότητα της γεωμετρίας του ριζικού σωλήνα και η επεξεργασία που έχει υποστεί κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας, καθιστούν τη συγκόλληση των πολυμερών αξόνων σε αυτήν μια κλινική πρόκληση. Ποικίλα υλικά συγκόλλησης έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς προς αυτήν την κατεύθυνση, με τη σύγχρονη βιβλιογραφία να τεκμηριώνει την επικράτηση των ρητινωδών συγκολλητικών συστημάτων. Επιπρόσθετα, έχουν προταθεί τεχνικές προετοιμασίας της επιφάνειας των πολυμερών αξόνων, με σκοπό την ενίσχυση του δεσμού στη διεπιφάνεια κονίας-άξονα. H σωστή εφαρμογή των πολυμερών αξόνων με τη χρήση ρητινωδών συγκολλητικών συστημάτων προϋποθέτει πιστότητα τήρησης των επιμέρους κλινικών σταδίων των τεχνικών, λόγω της μεγάλης τεχνικής ευαισθησίας. Σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης είναι η ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων που αντιμετωπίζονται κατά τη συγκόλληση πολυμερών αξόνων στην οδοντίνη της ρίζας και η παρουσίαση των σύγχρονων υλικών συγκόλλησης και ανασύστασης κολοβωμάτων σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια. Συμπερασματικά αν και οι τεχνικές συγκόλλησης πολυμερών αξόνων με τα συγκολλητικά συστήματα τέταρτης και πέμπτης γενιάς, θεωρούνται ως σήμερα «η χρυσή σταθερά», τα απλουστευμένα στη χρήση αυτοσυγκολλούμενα ρητινώδη συστήματα φαίνεται να έχουν εξίσου καλά αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά, χρειάζονται περισσότερες μελέτες, για την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων αναφορικά με την πιο ασφαλή και προβλέψιμη μέθοδο εφαρμογής πολυμερών αξόνων και υλικών ανασύστασης.

Λέξεις-κλειδιά: Άξονες υαλονημάτων, Ρητινώδεις κονίες, Συγκόλληση στην οδοντίνη ρίζας, Πολυμερείς άξονες, Υλικά ανασύστασης, Ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 74(2), 43-54, 2017 - Κύριο άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.