Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ.ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ. ΜΕΡΟΣ Α’: TΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Δ. ΣΠΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΩΣΤΗΣ, Μ. AΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Oι ενισχυμένοι με ίνες πολυμερείς άξονες για ενίσχυση των ανασυστάσεων μύλης σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια βρίσκονται σε κλινική εφαρμογή από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η σύνθεσή τους προσδίδει μηχανικές ιδιότητες που προσομοιάζουν αυτών της φυσικής οδοντίνης, προάγοντας μία ομοιογενή κατανομή των τάσεων κατά τις λειτουργικές κινήσεις του στοματογναθικού συστήματος, ενώ οι οπτικές τους ιδιότητες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αισθητικές απαιτήσεις. Με την πάροδο των ετών εμφανίστηκαν πολλά είδη πολυμερών αξόνων, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη σύνθεση, το σχήμα, την επιφάνεια, τις διαστάσεις και την τεχνογνωσία που περιλαμβάνει η κατασκευαστική τους διαδικασία. Σε καθημερινή κλινική βάση και όπου ενδείκνυται η εφαρμογή τους, γίνεται αρχικά προσπάθεια επιλογής του καταλληλότερου άξονα αυτής της κατηγορίας. Η συγκόλληση στο ριζικό σωλήνα, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά το πέρας της ενδοδοντικής θεραπείας, πρέπει να ακολουθεί διάφορα ανατομικά και βιολογικά κριτήρια και συνοδεύεται από μία σειρά τεχνικών εφαρμογής, ανάλογα με το συγκολλητικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί. Τέλος, η μυλική αποκατάσταση συνδυάζεται με τις τεχνικές συγκόλλησης στο ριζικό σωλήνα, προκειμένου να προκύψει ένα τελικό κολόβωμα ικανό να ανταπεξέλθει στις μασητικές τάσεις. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η ταξινόμηση και η περιγραφή των μηχανικών ιδιοτήτων των πολυμερών αξόνων, η συνοπτική περιγραφή των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της κάθε επιμέρους κατηγορίας και η τεκμηρίωση των πρωτοκόλλων εφαρμογής τους.

Λέξεις-κλειδιά: Μηχανικές ιδιότητες, Συγκόλληση, Ενισχυμένοι με ίνες πολυμερείς άξονες, Άξονες υαλονημάτων, Οπτικές ιδιότητες, Τεχνικές εφαρμογής αξόνων

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 74(1), 3-18, 2017 - Κύριο άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.