Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού, περιβάλλοντος νοσοκομείων, Ειδικευόμενοι ιατροί, Ειδικότητα, Ελλάδα, Μεταπτυχιακή εκπαίδευση, PHEEM του Εθνικού Προγράμματος «Ψυχαργώς». Επιδράσεις της οικονομικής κρίσης
Χ. Δεπάστας, Γ. Πιερράκος

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της ψυχικής υγείας των επαγγελματιών ψυχικής υγείας των μη κυβερνητικών οργανισμών (ΜΚΟ) του Εθνικού Προγράμματος «Ψυχαργώς» σε καιρό οικονομικής κρίσης και η ανάλυση των επιπτώσεων του ρυθμού ροής της μισθοδοσίας στην ψυχική υγεία των εργαζομένων. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Με τη χρήση διεθνούς, σταθμισμένου ερωτηματολογίου (General Health Questionnaire, GHQ) διερευνήθηκε η ύπαρξη ψυχιατρικών διαταραχών, με βάση τις ακόλουθες κλίμακες: (α) Σωματικά ενοχλήματα, (β) άγχος, (γ) κατάθλιψη και (δ) κοινωνική λειτουργικότητα. Ακόμη, προστέθηκαν δημογραφικές ερωτήσεις, καθώς και ερωτήσεις που αφορούν στην οικονομική κατάσταση και τις καθυστερήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων. Συμμετείχαν 121 επαγγελματίες ψυχικής υγείας από 14 ΜΚΟ στην Αττική. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλειοψηφία των επαγγελματιών ήταν γυναίκες (95, 78,5%), κυρίως άγαμες, με μέση ηλικία τα 33 έτη. Ο μέσος χρόνος εργασίας στη Μονάδα του Εθνικού Προγράμματος ήταν 50 μήνες, στους επαγγελματίες κατά το χρόνο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου οφείλονταν 4,5 μισθοί (μέσος όρος), ενώ η μέγιστη καθυστέρηση οφειλών κατά την τελευταία τριετία ήταν 7,27 (μέση τιμή). Το 63,6% του δείγματος πιθανόν νοσούσε ψυχικά. Οι παράγοντες που φάνηκε ότι επιδρούσαν επιβαρυντικά σε αυτό ήταν οι (περισσότεροι) μήνες εργασίας στις Μονάδες και οι (περισσότεροι) οφειλόμενοι μισθοί την παρούσα χρονική στιγμή. Ακόμη, σημαντική συσχέτιση βρέθηκε με το (χαμηλότερο) οικογενειακό εισόδημα, καθώς και με τον (μέγιστο) αριθμό οφειλομένων μισθών την τελευταία τριετία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ψυχική υγεία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας των ΜΚΟ του Εθνικού Προγράμματος «Ψυχαργώς» έχει επηρεαστεί αρνητικά από τις δυσχέρειες που έχει επιφέρει η κοινωνικοοικονομική κρίση στις Μονάδες και στη μισθοδοσία τους. Αυτό ενέχει μεγάλους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, αφού παράλληλα παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση των ψυχικών νόσων και της ζήτησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας υπό τις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Λέξεις-κλειδιά: Επαγγελματίες ψυχικής υγείας, Οικονομική κρίση, ψυχική υγεία, Μη κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ)

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 32(6), 758-765, 2015 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.