Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Καρκίνος μαστού σχετιζόμενος με την κύηση: Η εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου ως σημαντική διαγνωστική μέθοδος
Ι. Κακουλίδης, Α. Πολίτη

Η συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού σχετιζόμενου με την κύηση αυξάνεται, αναδεικνύοντας τον καρκίνο του μαστού σε μια από τις πλέον συχνές μορφές καρκίνου που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η επίδραση της κύησης στον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με διάφορα μητρικά χαρακτηριστικά, τα οποία σχετίζονται με την αναπαραγωγή, τη γενετική και τους ορμονικούς παράγοντες. Λαμβάνοντας υπ' όψη τη μεγάλης κλίμακας παρατηρούμενη αλλαγή στον τρόπο ζωής, στην ηλικία της μητέρας και στην τάση τεκνοποίησης στις γυναίκες παγκόσμια, καθίσταται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη αναπροσαρμογής της διαγνωστικής προσέγγισης. Μια διεξοδική ανάλυση των παραγόντων κινδύνου που συμβάλλουν στη συσχέτιση μεταξύ της εγκυμοσύνης και του καρκίνου του μαστού καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική. Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να αναζητηθούν στο επίπεδο της αναπαραγωγής, της γενετικής και των ορμονικών αλληλεπιδράσεων. Όπως επισημαίνεται στην παρούσα ανασκόπηση, η ηλικία εμμηναρχής, η ηλικία μητρότητας, η ίδια η μητρότητα ως οντότητα, καθώς και ο αριθμός των γεννήσεων, το διάστημα μεταξύ των γεννήσεων και ο μητρικός θηλασμός αποτελούν βασικούς παράγοντες για την αξιολόγηση του κινδύνου του καρκίνου του μαστού. Ακόμη, το χρονικό διάστημα από την εμμηναρχή μέχρι την πρώτη γέννηση, η ορμονική έκφραση στο επίπεδο των υποδοχέων και το υποκείμενο γενετικό υπόστρωμα διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην έναρξη και στην παθογένεση του σχετιζόμενου με την κύηση καρκίνου του μαστού. Η επισήμανση και η ανάλυση της συσχέτισης και των πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εν λόγω παραγόντων ενισχύει τη διαγνωστική προσέγγιση, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου σε ιδιαίτερα σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο. Με κύριο στόχο την ανάδειξη της σημασίας των παραγόντων κινδύνου στο σχετιζόμενο με την κύηση καρκίνο του μαστού, η παρούσα ανασκόπηση περιλαμβάνει την κριτική ανάλυση 66 συνολικά άρθρων μέσα από τις βάσεις δεδομένων του Medline/PubMed και Google Scholar μέχρι το Νοέμβριο του 2014. Επιλέχθηκαν όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα δημοσιευμένα άρθρα, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως σε επιδημιολογικές, κλινικές, παθοφυσιολογικές και διαγνωστικές πτυχές του σχετιζόμενου με την κύηση καρκίνου του μαστού.

Λέξεις-κλειδιά: διάγνωση, Καρκίνος μαστού, Κύηση, παράγοντες κινδύνου, Ορμόνες και κύηση

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 32(5), 556-565, 2015 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.