Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Γνώσεις και Στάσεις Φοιτητριών, Ηλικίας 18-25 Ετών για τον Ιό ΗPV
Χ. Νάνου, Ε. Αναστασιάδου, Β. Βιβιλάκη, Κ. Γουρουντή, Α. Λυκερίδου

Εισαγωγή: Η επίπτωση της HPV (Human Papilloma Virus) λοίμωξης -κύριας αιτίας πρόκλησης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας- είναι ιδιαίτερα υψηλή στις νεα- ρές γυναίκες, ηλικίας 18-25 ετών. Το 10-39% των σεξουαλικά ενεργών γυναικών, ειδικά των γυναικών ηλικίας 18-24 ετών θα μολυνθούν με τους υψηλού κινδύνου τύπους του ιού ΗPV, σε κάποια χρονική στιγμή, ενώ >70% θα έρθουν σε επαφή με τον ιό κάποια χρονική στιγμή στη ζωή τους. Σκοπός: Η διερεύνηση της γνώσης φοιτητριών 18-25 ετών για τον ιό ΗPV και η εκτίμηση της στάσης τους για τις μεθόδους πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης. Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη διεξήχθη από το Νοέμβριο του 2012 έως το Φεβρουάριο του 2013 στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) της Αθήνας και στο δείγμα συμμετείχαν οικειοθελώς 714 φοιτήτριες, ηλικίας 18-25 ετών. Χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο, δομημένο ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε και σταθμίστηκε για τους σκοπούς της μελέτης. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), v. 17. Αποτελέσματα: Το 4,5% των φοιτητριών γνώριζε όλους τους τρόπους μετάδοσης του ιού ΗPV και το 15,9% όλα τα μέσα προφύλαξης. Το 51,1% του δείγματος γνώριζε ότι η δοκιμασία κατά Παπανικολάου (test PAP) αποτελεί διαγνωστικό εργαλείο για την HPV-λοίμωξη. Σχεδόν το 50% των φοιτητριών είχε υποβληθεί σε test PAP και από αυτές περίπου το 18% δήλωσαν μη φυσιολογικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, ενώ το 48,2% γνώριζε την ύπαρξη του εμβολίου, το ποσοστό εμβολιασμού για τον ιό HPV ήταν πολύ χαμηλό (11,3%). Συμπεράσματα και συστάσεις: Διαπιστώθηκε εξαιρετικά ελλιπής γνώση για τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης από τον ιό HPV. Οι μισές περίπου φοιτήτριες είχαν επαρκή γνώση για το test PAP και τον εμβολιασμό κατά της HPV-λοίμωξης, αλλά το ποσοστό εμβολιασμού ήταν πολύμικρό. Απαιτείται πληρέστερη ενημέρωση των φοιτητριών από τους επαγγελματίες υγείας για πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας από την HPV-λοίμωξη.

Λέξεις-κλειδιά: Δοκιμασία κατά Παπανικολάου, Εμβόλιο, HPV, Καρκίνος τραχήλου της μήτρας, Φοιτήτριες

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 54(2), 165-174, 2015 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.