Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Εστιακές φαρμακοανθεκτικές κρίσεις επιληψίας διαγνωσθείσες ως κρίσεις πανικού: Περίπτωση ασθενούς
Σ.Σ. Παπακώστας, Π. Μυριανθοπούλου, Σ. Γεωργιάδης, Ε.Σ. Παπαθανασίου

Ο κλινικός διαχωρισμός των κρίσεων πανικού από τις απλές εστιακές κρίσεις επιληψίας καθίσταται συχνά δύσκολος καθόσον και οι δύο παθήσεις χαρακτηρίζονται από κοινή συμπτωματολογία η οποία περιλαμβάνει την αίσθηση φόβου, διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος, αποπροσανατολισμό και αλλοίωση του επίπεδου συνείδησης, εφόσον και οι δύο παθήσεις εξελιχθούν κλινικά. Η συμπτωματολογία πηγάζει από κοινό παθοφυσιολογικό και ανατομικό υπόστρωμα για τις δύο παθήσεις, το οποίο εντοπίζεται στο δρεπανοειδές σύστημα, κυρίως στην αμυγδαλή. Παρουσιάζεται περιστατικό γυναίκας η οποία είχε επεισόδιο πυρετικών σπασμών στην παιδική ηλικία και μετέπειτα ανέφερε επεισόδια φόβου συνοδευόμενου από τρόμο και πιθανή αλλοίωση της συνείδησης, τα οποία ακολουθούσε κεφαλαλγία. Τα επεισόδια αυτά διεγνώσθησαν ως κρίσεις πανικού κατά την εφηβική περίοδο και της χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή με κλοβαζάμη. Η ασθενής απάντησε με πλήρη έλεγχο χωρίς περαιτέρω κρίσεις αλλά τα επεισόδια επανεμφανίστηκαν μετά τη διακοπή της αγωγής με σκοπό να εγκυμονήσει. Κατά την περίοδο αυτή διενεργήθηκε επαναξιολόγηση της κλινικής εικόνας και του ιστορικού κατά την οποία ο σύζυγός της ανέφερε ότι οι κρίσεις χαρακτηρίζονταν από σαφή αλλοίωση της συνείδησης εγείροντας την υποψία επιληπτικών επεισοδίων. Ως εκ τούτου παραπέμφθηκε για πρόσθετη διερεύνηση η οποία περιέλαβε εισαγωγή σε μονάδα καταγραφής κρίσεων. Η παρατεταμένη οπτικο-ηλεκτροεγκεφαλογραφική αξιολόγηση ανέδειξε την παρουσία απλών εστιακών κρίσεων επιληψίας με δευτεροπαθή γενίκευση επιβεβαιώνοντας την κλινική εντύπωση, και χορηγήθηκαν αντιεπιληπτικά φάρμακα. Παρά τη θεραπεία η επιληψία επιδεινώθηκε και κατέστη φαρμακοανθεκτική, και η ασθενής δεν απαντούσε στα αντιεπιληπτικά φάρμακα που χορηγήθηκαν σε μονοθεραπεία και σε συνδυασμό. Διενεργήθηκε μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου η οποία ανέδειξε την παρουσία μέσης κροταφικής σκλήρυνσης στον δεξιό λοβό, η οποία αποτελεί αναγνωρισμένη επιπλοκή των πυρετικών σπασμών. Οι επιληπτικές κρίσεις εξελίχτηκαν σταδιακά σε τονικοκλονικές και εμφανίζονταν σχεδόν κάθε βράδυ με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε περαιτέρω προεγχειρητικό έλεγχο ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η επιληπτική εστία εντοπιζόταν στην περιοχή της μέσης κροταφικής σκλήρυνσης. Διενεργήθηκε επομένως αφαίρεση της αναγνωρισθείσας εστίας από τον πρόσθιο κροταφικό λοβό και έκτοτε η ασθενής παρέμεινε ελεύθερη κρίσεων, τα δε θεωρούμενα συμπτώματα πανικού εξέλειπαν. Το περιστατικό αναδεικνύει τη δυσκολία που ενίοτε προκύπτει στη διάγνωση της απλής εστιακής επιληψίας, η οποία χαρακτήριζε την ασθενή, και η οποία χρειάστηκε εξειδικευμένη αξιολόγηση για τελική διάγνωση και θεραπεία, ενώ μπορεί αρχικά να εκληφθεί σαν ψυχιατρική νόσος. Ο θεράπων ιατρός, κυρίως ο ψυχίατρος ο οποίος πρωτίστως χειρίζεται τα περιστατικά αυτά, δέον όπως ευρίσκεται σε εγρήγορση σε περιπτώσεις υποτιθέμενων κρίσεων πανικού που είτε παρουσιάζονται με άτυπη συμπτωματολογία, όπως η περίπτωση που περιγράφεται είτε δεν απαντούν στην ενδεικνυόμενη θεραπεία. Τα περιστατικά αυτά χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης.

Λέξεις-κλειδιά: Επιληψία, Κρίσεις πανικού, Βίντεο-ΗΕΓ, Φαρμακοανθεκτική επιληψία

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 25(3), 217-221, 2014 - Ενδιαφέρουσα περίπτωση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.