Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Κατάχρηση οινοπνευματωδών στην Ελλάδα: 15 χρόνια εμπειρίας στο πλαίσιο ενός εξειδικευμένου εξωτερικού προγράμματος απεξάρτησης
Β. Πομίνι, Λ. Μέλλος, Θ. Παπαρρηγόπουλος, Ι. Λιάππας

Η χρήση οινοπνευματωδών αποτελεί διαδεδομένη παραδοσιακή συνήθεια στην Ελλάδα. Σύμφωνα με επιδημιολογικές έρευνες στον γενικό πληθυσμό, τρεις στους τέσσερεις Έλληνες ηλικίας 12–64 ετών ανέφεραν κατανάλωση κάποιου οινοπνευματώδους ποτού κατά τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 10% από αυτούς ανέφερε τουλάχιστον ένα επεισόδιο κατάχρησης τον τελευταίο μήνα. Επίσης, η πλειονότητα των εφήβων ηλικίας 13–18 ετών ανέφερε ότι κατανάλωσε κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, ενώ το 14,8% από αυτούς ανέφερε τουλάχιστον τρία επεισόδια κατάχρησης τον τελευταίο μήνα. Η διαφοροποίηση στον τρόπο χρήσης οινοπνευματωδών, όπως και οι αλλαγές στα χαρακτηριστικά των ατόμων που παρουσιάζουν προβλήματα σχετιζόμενα με τη χρήση αλκοόλ, συνδέονται με τις πολιτισμικές και οικονομικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών. Το Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ» αποτελεί μία εξωτερικού τύπου θεραπευτική μονάδα απεξάρτησης, η οποία απευθύνεται σε άτομα που κάνουν κατάχρηση ή έχουν εξαρτηθεί από παράνομες ψυχoτρόπες ουσίες ή/και αλκοόλ, καθώς και στις οικογένειές τους. Είναι μία εξειδικευμένη «στεγνή» υπηρεσία που δεν χορηγεί υποκατάστατα εθιστικών ουσιών και στελεχώνεται από ειδικούς ψυχικής υγείας που λειτουργούν ως ενιαία διεπιστημονική ομάδα. Στις κύριες θεραπευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται οι τεχνικές κινητοποίησης, η γνωσιακή-συμπεριφορική ατομική ψυχοθεραπεία και η συστημική ψυχοθεραπεία οικογένειας. Φαρμακευτική αγωγή χορηγείται συνήθως στις περιπτώσεις συννοσηρότητας. Επιπλέον στήριξη προσφέρεται μέσω της χορήγησης φαρμάκων ανταγωνιστών ή/και μέσω βραχείας νοσηλείας σε ειδικό ψυχιατρικό τμήμα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Δεν τίθενται αυστηροί χρονικοί περιορισμοί σχετικά με τη διάρκεια και τη λήξη της θεραπείας. Συνολικά, 1511 άτομα με προβλήματα σχετιζόμενα με τη χρήση αλκοόλ απευθύνθηκαν στο Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ» κατά το διάστημα 1998–2013. Στην παρούσα αποτίμηση περιγράφονται οι σημαντικότερες αλλαγές που παρατηρήθηκαν στα χαρακτηριστικά των ατόμων με προβλήματα σχετιζόμενα με την κατάχρηση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας, όπως: (α) ο σταδιακά αυξανόμενος αριθμός γυναικών που απευθύνονται στο πρόγραμμα, (β) το αυξανόμενο ποσοστό νεαρών ατόμων που παρουσιάζονται με χρήση πολλαπλών ουσιών και συνύπαρξη άλλης ψυχικής διαταραχής, (γ) ο αυξανόμενος αριθμός ενηλίκων με καθημερινή χρήση/κατάχρηση αλκοόλ, (δ) το μειούμενο ποσοστό μεσήλικων ατόμων με χρόνιο πρόβλημα κατάχρησης και εξάρτησης από το αλκοόλ, με έναρξη σε νεαρότερη ηλικία και αργή εξέλιξη των σχετιζόμενων προβλημάτων, και (ε) ο αυξανόμενος αριθμός ηλικιωμένων με χρόνια εξάρτηση από το αλκοόλ και παράλληλες σοβαρές νευρολογικού τύπου επιπλοκές. Επιπλέον, δίνονται στοιχεία σχετικά με τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων με προβλήματα σχετιζόμενα με το αλκοόλ (n=133) που απευθύνθηκαν για βοήθεια στο Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ» κατά τη διάρκεια του έτους 2012, και επισημαίνεται η ανάγκη επαγρύπνησης των υπηρεσιών απεξάρτησης λόγω των αλλαγών που επέφερε η πρόσφατη οικονομική κρίση.

Λέξεις-κλειδιά: Kατάχρηση αλκοόλ, Απεξάρτηση από το αλκοόλ, Εξωτερικό πρόγραμμα απεξάρτησης, Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ»

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 25(3), 208-216, 2014 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.