Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Παιδική και εφηβική Ψυχιατρική: Η κατάσταση στα Βαλκάνια
M. Pejovic-Milovancevic, V. Miletic, D. Anagnostopoulos, M. Raleva, V. Stancheva, M. Burgic-Radmanovic, Z. Barac-Otasevic, V. Ispanovic

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η κατάσταση της παιδικής και εφηβικής Ψυχιατρικής στις ακόλουθες βαλκανικές χώρες, Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ και Μαυροβούνιο. Αυτές οι χώρες είναι νέες δημοκρατίες, εκτός της Ελλάδας, και βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Στο σύνολό τους έχουν ενεργοποιήσει προγράμματα αλλαγής της ψυχιατρικής περίθαλψης στη κατεύθυνση της αποασυλοποίη σης και της ανάπτυξης εξωνοσοκομειακών δομών αντιμετώπισης των ψυχικών διαταραχών. Η Παιδοψυχιατρική ειδικότητα εξακολουθεί να υπολείπεται σε ανάπτυξη της Ψυχιατρικής των ενηλίκων σε πολύ σημαντικό, αν και διαφορετικό, βαθμό μεταξύ αυτών των χωρών. Ο αριθμός των προσφερόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους κρίνεται ανεπαρκής και το είδος των υπηρεσιών περιορισμένο και ελλιπές. Η κατάσταση αυτή αντανακλάται και στον περιορισμένο αριθμό των παιδοψυχιάτρων και των άλλων ειδικών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους. Καθώς και στην παντελή απουσία (Μαυροβούνιο) ή την ανεπάρκεια ειδικών προγραμμάτων και δράσεων για τα παιδιά και τους εφήβους. Το ίδιο ισχύει και για τη νομοθεσία για την ψυχική υγεία. Η Ελλάδα αποτελεί την εξαίρεση τόσο στην ανάπτυξη όλου του φάσματος των υπηρεσιών, του αριθμού των ειδικών, όσο και στη διαμόρφωση επαρκούς νομοθετικού πλαισίου με την επιπρόσθετη ενίσχυση τού από την υιοθέτηση όλων των διεθνών συμβάσεων για τα δικαιώματα του παιδιού. Σ’ όλες τις χώρες παρατηρείται μεγάλη αύξηση των παιδιών και εφήβων που έχουν ανάγκες ψυχικής υγείας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επίδραση των βίαιων και απότομων αλλαγών, που συνέβησαν στις περισσότερες χώρες, στην εμφάνιση αυξημένης και συνδεόμενης με το στρες ψυχοπαθολογίας και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στα παιδιά και τις οικογένειες. Παρατηρείται ιδιαίτερη ανάπτυξη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε όλες τις χώρες, οι οποίες αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν σημαντικό μέρος του μεταρρυθμιστικού έργου. Επισημαίνεται η ανησυχητική παρουσία του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης και της μετανάστευσης των ειδικών από τις χώρες τους. Τέλος υπογραμμίζεται η κοινή ανάγκη για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αντίστοιχων κλινικών πρακτικών στο σύνολο των βαθμών πρόληψης που να ευνοούν τη διεπιστημονική συνεργασία, τη βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση στην κατανόηση και την αντιμετώπιση των ζητημάτων ψυχικής υγείας καθώς και η ανάπτυξη της συνεργασίας όλων των θεσμών γύρω από το παιδί (εκπαίδευση, υγεία κ.λπ.). Όλα αυτά κρίνεται σκόπιμο να αποτυπώνονται σε ένα εθνικό σχέδιο προαγωγής της ψυχικής υγείας των παιδιών, στη βάση του οποίου θα μπορούσε να αναπτυχθεί η απαραίτητη διακρατική συνεργασία των βαλκανικών χωρών για την προαγωγή της έρευνας, της ανταλλαγής εμπειριών, των κοινών πρακτικών, της αλληλοκατανόησης και του αμοιβαίου οφέλους.

Λέξεις-κλειδιά: Παιδοψυχιατρική, ψυχική υγεία, Υπηρεσίες, Βαλκανικές χώρες.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 25(1), 48-54, 2014 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.