Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Φαρμακευτικά υποστηριζόμενη θεραπεία της εξάρτησης από οπιοειδή στην Ελλάδα σήμερα: Μετρήσιμα αποτελέσματα και προκλήσεις για το μέλλον
M. Μαλλιώρη, X. Γκόλνα, K. Σουλιώτης, Α. Φιλαλήθης, A. Χατζάκης

To 2011 υπολογιζόταν ότι 20.473 προβληματικοί χρήστες ναρκωτικών, ηλικίας 15-64 ετών διαβιούσαν στην Ελλάδα. Εξ' αυτών μέχρι τα μέσα του 2010 σε φαρμακευτικά υποστηριζόμενη θεραπεία της εξάρτησης βρίσκονταν μόλις 4.771, με δείκτη κάλυψης της ζήτησης μόλις 21%. Αντίστοιχα, 5.558 άτομα ήταν καταγεγραμμένα σε αναμονή για ένταξη σε πρόγραμμα φαρμακευτικά υποστηριζόμενης θεραπείας, με εκτιμώμενο μέγιστο χρόνο αναμονής τα 7,6 έτη στην Αττική και τα 4,4 έτη στη Θεσσαλονίκη. Η διεύρυνση του δικτύου μονάδων φαρμακευτικά υποστηριζόμενης θεραπείας μέσω της προσθήκης 33 νέων μονάδων στα γενικά νοσοκομεία ήδη από τα μέσα του 2011, με την πρωτοβουλία του ΟΚΑΝΑ και του Υπουργείου Υγείας, υπερδιπλασίασε την πρόσβαση σε θεραπεία μέσα σε 1 χρόνο, μείωσε στο μισό τη λίστα και το χρόνο αναμονής στην Αττική ενώ τους εξάλειψε στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αντίστοιχη, υπερ-πολλαπλάσια αύξηση (κατά μέσο όρο 7 φορές επί της αρχικής) σημειώθηκε και στην κάλυψη προγραμμάτων διανομής αποστειρωμένων συρίγγων και βελόνων στο δρόμο, ιδίως στην Αθήνα, σε μια συντονισμένη προσπάθεια κρατικών φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για να αντιμετωπίσουν την επιδημική έξαρση του HIV/AIDS μεταξύ του πληθυσμού των Χρηστών Ενδοφλεβίων Ναρκωτικών (ΧΕΝ). Η συστηματική και μετρήσιμη βελτίωση των δεικτών κάλυψης της ζήτησης για υπηρεσίες φαρμακευτικής θεραπείας της εξάρτησης, η οποία αντικατοπτρίστηκε στη συνέχεια και στη βελτίωση των επιδημιολογικών δεικτών επικράτησης του HIV/AIDS στον πληθυσμό των ΧΕΝ, αν και σημαντικότατη ως άμεσο, επείγον και απολύτως επιβεβλημένο πρώτο βήμα πολιτικής απάντησης στην ένταση και έκταση της πρόκλησης είναι σαφές ότι δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, αν δεν ολοκληρωθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής θεραπείας της εξάρτησης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι σαφείς και επιμένουσες προκλήσεις: α) της (συνεχιζόμενης) αύξησης και διαφοροποίησης της ανάγκης για πρόσβαση σε θεραπεία σε καθεστώς περιορισμένων πόρων, β) της υποστήριξης της θεραπευτικής πορείας μέχρι την αποκατάσταση (recovery) και, γ) της διαχείρισης της εξαρτησιο-φοβίας και του στίγματος.

Λέξεις-κλειδιά: Οικονομική κρίση, Θεραπεία της εξάρτησης από οπιοειδή, Λίστα αναμονής, Μείωση βλάβης, Φαρμακευτικά υποστηριζόμενη, Χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 31(Συμπλήρ. 1), 35-42, 2014 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.