Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Εναλλακτικά συστήματα παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικά υποστηριζόμενης θεραπείας της εξάρτησης από οπιοειδή: Από τον αυστηρό έλεγχο στη φροντίδα, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την κοινότητα
X. Γκόλνα, M. Μαλλιώρη, Μ. Τσιρώνη, K. Σουλιώτης, X. Λιονής

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο όρος «θεραπεία» προσδιορίζει τη διαδικασία που ξεκινά όταν ένα άτομο έρχεται σε επαφή με επαγγελματία υγείας ή με κάποια άλλη υπηρεσία της κοινότητας, την οποία ενδέχεται να διατηρήσει μέσα από διαδοχικές εξειδικευμένες παρεμβάσεις έως ότου επιτευχθεί το ανώτατο δυνατό επίπεδο υγείας και ευημερίας για τον ίδιο. Ως θεραπεία της εξάρτησης ορίζεται οποιοδήποτε πρόγραμμα ή παρέμβαση απευθύνεται άμεσα σε άτομα που έχουν πρόβλημα με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και στοχεύει στη βελτίωση της ψυχολογικής, σωματικής και κοινωνικής τους κατάστασης. Ως φαρμακευτικά υποστηριζόμενη θεραπεία της εξάρτησης ορίζεται η θεραπεία της εξάρτησης, η οποία υποστηρίζεται με τη χορήγηση ανταγωνιστών οπιοειδών (γνωστή και ως θεραπεία υποκατάστασης). Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα εναλλακτικά συστήματα παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικά υποστηριζόμενης θεραπείας της εξάρτησης από οπιοειδή και αξιολογούνται αναλόγως της προσβασιμότητας, της οικονομικής αποτελεσματικότητας και του βαθμού στιγματισμού που σχετίζεται με το κάθε ένα από αυτά. Συνολικά, η αξιολόγηση των εναλλακτικών συστημάτων παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικά υποστηριζόμενης θεραπείας της εξάρτησης επιβεβαιώνει ότι, η θεραπεία της εξάρτησης από οπιοειδή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η αντιμετώπιση της εξάρτησης όπως κάθε άλλης χρόνιας νόσου είναι όχι μόνο συνιστώμενη από τον ΠΟΥ αλλά και εφικτή στην πράξη. Πλήθος μελετών αναδεικνύουν τη σημασία της θεραπείας των ατόμων με εξάρτηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τόσο σε όρους ατομικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς, για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων και της ποιότητας ζωής των ασθενών όσο και για την αποτροπή του «στίγματος» που συχνά συνοδεύει τα εξαρτημένα άτομα. Προϋποθέτουν δε την εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη (τεχνική και μη) υποστήριξη των επαγγελματικών υγείας που συμμετέχουν στην παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας σε άτομα με εξάρτηση από οπιοειδή.

Λέξεις-κλειδιά: Οικονομική αποτελεσματικότητα, κοινωνικό στίγμα, Θεραπεία της εξάρτησης από οπιοειδή, Δομή συστήματος θεραπείας, Ιδρυματική παροχή φροντίδας, Θεραπεία στην ΠΦΥ, Θεραπεία στην κοινότητα, Προσβασιμότητα, Διαθεσιμότητα, Ισότητα στην πρόσβαση

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 31(Συμπλήρ. 1), 25-34, 2014 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.