Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Η ενδυνάμωση και η διεύρυνση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ως τεκμηριωμένη επιλογή δημόσιας υγείας σε συνθήκες περιορισμένων πόρων: Η περίπτωση της εξάρτησης από οπιοειδή
Κ. Σουλιώτης

Το άρθρο παρουσιάζει την εξέλιξη της συζήτησης γύρω από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, από την οριοθέτηση του πεδίου στη συνδιάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Alma Ata το 1978, μέχρι σήμερα. Αρχικά αναλύει τις αρχές, τις προτεραιότητες και την οργανωτική δομή που έχουν κυριαρχήσει, καταλήγοντας σε διαπίστωση ως προς την τάση μετατόπισης του κέντρου βάρους των συστημάτων υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στη συνέχεια η συζήτηση υπεισέρχεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως π.χ. η αποκέντρωση των υπηρεσιών, επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει αναφορικά με τους μηχανισμούς διαχείρισης και την επίτευξη της απαιτούμενης ισορροπίας στο τρίπτυχο: δαπάνες υγείας -υγειονομικοί πόροι- ανάγκες υγείας του πληθυσμού. Ως βασικό δε επιχείρημα υπέρ μιας τέτοιας περιφερειακής λογικής στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αναδεικνύονται η άμεση επαφή του υποσυστήματος αυτού με το τοπικό στοιχείο και τις ιδιαιτερότητές του, καθώς και η ευελιξία στη λήψη αποφάσεων στη βάση των παραπάνω. Η ενότητα που αναφέρεται στην οργάνωση και τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας περιλαμβάνει ζητήματα που παραπέμπουν στις σύγχρονες εξελίξεις διεθνώς όπως π.χ. η υιοθέτηση ενός πλουραλιστικού συστήματος αποζημίωσης στη βάση όχι μόνο των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά (και) των αποτελεσμάτων, η επικράτηση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας πρόσβασης των πολιτών στο σύστημα υγείας και η στροφή του ενδιαφέροντος στα χρόνια νοσήματα λόγω της διαρκούς αύξησης των ασθενών και της συνεπαγόμενης δέσμευσης ολοένα και περισσότερων πόρων γι' αυτά. Το άρθρο καταλήγει με επιχειρηματολογία υπέρ της διεύρυνσης της ατζέντας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, αναφερόμενο στο παράδειγμα της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων, όπου η μετατόπιση της διαχείρισης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναδεικνύεται ως κυρίαρχη τάση αλλά και επιταγή σύμφωνα με τα επιστημονικά ευρήματα και τις συστάσεις διεθνών οργανισμών.

Λέξεις-κλειδιά: δημόσια υγεία, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ψυχική υγεία, Εξαρτήσεις, Περιορισμοί πόρων

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 31(Συμπλήρ. 1), 7-12, 2014 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.