Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Οξείες προσαρμογές της αερόβιας άσκησης στην καρδιαγγειακή λειτουργία υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών προεφηβικής ηλικίας
Ο.Γ. Αντωνιάδης, Ε.Θ. Δούδα, Δ.A. Παπάζογλου, Σ.Π. Τοκμακίδης

ΣΚΟΠΟΣ Αξιολόγηση των άμεσων προσαρμογών της αερόβιας άσκησης στην καρδιαγγειακή λειτουργία υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών προεφηβικής ηλικίας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη συμμετείχαν εθελοντικά 54 παιδιά ελληνοκυπριακής καταγωγής, ηλικίας 11,2±0,5 ετών, κλινικά υγιή, που ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με το βαθμό παχυσαρκίας (νορμοβαρή n=21, υπέρβαρα/παχύσαρκα n=33), χρησιμοποιώντας το δείκτη μάζας σώματος (body mass index, ΒΜΙ) για ηλικία και φύλο, σύμφωνα με τα κριτήρια της IOTF. Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά (σωματική μάζα, ύψος από όρθια θέση, δερματοπτυχές, περιφέρεια μέσης, κοιλιάς και ισχίου), καθώς και στην αρτηριακή πίεση και στην καρδιακή συχνότητα: (α) Σε συνθήκες ηρεμίας από καθιστή θέση και μετά από ανάπαυση 5 min, (β) κατά την εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αερόβιας άσκησης στον εργοδιάδρομο σε ταχύτητες 4 km/ώρα, 5,6 km/ώρα και 8 km/ώρα, αντίστοιχα, διάρκειας 10 min σε κάθε στάδιο και (γ) στο 3ο min αποκατάστασης. Κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου αερόβιας άσκησης στον εργοδιάδρομο, 10 sec πριν από την αλλαγή κάθε σταδίου, εφαρμοζόταν ο προσδιορισμός του δείκτη υποκειμενικής κόπωσης με τη δεκάβαθμη κλίμακα του Omni, υποδεικνύοντας το παιδί με το δάκτυλό του τον αντίστοιχο αριθμό, στοιχείο το οποίο τη δεδομένη στιγμή αντιπροσώπευε την κόπωσή του. Επίσης, με ειδικές εξισώσεις προσδιορίστηκε η πίεση σφυγμού, η μέση αρτηριακή πίεση, το διπλό γινόμενο, ο όγκος παλμού, η καρδιακή παροχή, η περιφερική αντίσταση και ο δείκτης καρδιακής λειτουργίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα νορμοβαρή παιδιά εμφάνισαν καλύτερες τιμές συγκριτικά με τα υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά στη συστολική αρτηριακή πίεση (p<0,01), στη μέση αρτηριακή πίεση (p<0,01), στην πίεση σφυγμού ηρεμίας (p<0,05), στην καρδιακή συχνότητα (p<0,05), στο διπλό γινόμενο (p<0,001) και στο δείκτη καρδιακής λειτουργίας (p<0,01). Ειδικότερα, στο δείκτη καρδιακής λειτουργίας, οι τιμές των παιδιών με φυσιολογικές τιμές σωματικής μάζας διέφεραν σημαντικά στην ηρεμία (p<0,05), στα 8 km/ώρα (p<0,01) και στο 3ο min αποκατάστασης (p<0,01), παρουσιάζοντας καλύτερη ανταπόκριση συγκριτικά με τα υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά. H υποκειμενική αντίληψη της κόπωσης σχετίστηκε σημαντικά με το δείκτη ΒΜΙ (r=0,422, p<0,001), το σωματικό λίπος (r=0,375, p<0,01), την περιφέρεια μέσης (r=0,344, p<0,05) και κοιλιάς (r=0,376, p<0,001), τη συστολική αρτηριακή πίεση (r=0,279, p<0,05), το διπλό γινόμενο (r=0,301, p<0,05), το δείκτη καρδιακής λειτουργίας (r=-0,331, p<0,05) και το χρόνο άσκησης στον εργοδιάδρομο (r=-0,487, p<0,001). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα παραπάνω αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι τα υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά παρουσιάζουν χαμηλότερη καρδιαγγειακή λειτουργία και εμφανίζουν υψηλότερους δείκτες υποκειμενικής κόπωσης συγκριτικά με τα νορμοβαρή παιδιά, ενδεχομένως λόγω της μειωμένης φυσικής τους κατάστασης.

Λέξεις-κλειδιά: Αερόβια άσκηση, Αρτηριακή πίεση, Παιδιά, παχυσαρκία

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 31(4), 477-486, 2014 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.