Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ταξινόμηση, μορφολογικά χαρακτηριστικά και φυσική ιστορία των οδοντωτών πολυπόδων του παχέος εντέρου
Ν. Σφουγκατάκης, Α.Χ. Λάζαρης, Ι. Δελλαδέτσιμα

Οι οδοντωτοί πολύποδες του παχέος εντέρου διακρίνονται στους υπερπλαστικούς πολύποδες, στα επίπεδα και στα παραδοσιακά οδοντωτά αδενώματα και στους μικτούς πολύποδες, με συχνότητες 30%, 3,9%, 0,7% και 0,7%, αντίστοιχα επί του συνόλου των πολυπόδων. Για την ονοματολογία, την ταξινόμηση και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των οδοντωτών πολυπόδων υπάρχει αρκετή διχογνωμία μεταξύ των παθολογοανατόμων. Οι υπερπλαστικοί πολύποδες διακρίνονται ιστολογικά στους υποτύπους μικροφυσαλιδώδη, περίσσειας καλυκοειδών κύτταρων και βλεννοπενικό, ενώ χαρακτηρίζονται από την παρουσία καλυκοειδών κυττάρων και διεύρυνση της αναγεννητικής ζώνης στο ανώτερο 1/3 της εντερικής κρύπτης. Τα επίπεδα οδοντωτά αδενώματα χαρακτηρίζονται από κυτταρική δυσπλασία, εκτροπή διαμερισματοποίησης των εντερικών κρυπτών και ανομοιογενή κατανομή των δεικτών επιθηλιακής διαφοροποίησης και κυτταρικού πολλαπλασιασμού, ενώ τα παραδοσιακά αδενώματα από δυσπλασία και έκτοπες εντερικές κρύπτες. Η διάγνωση των οδοντωτών πολυπόδων προϋποθέτει λεπτομερή εξέταση των δειγμάτων και καλή κλινική πληροφόρηση, ενώ είναι πολύ σημαντική λόγω του κινδύνου εξαλλαγής σε οδοντωτό αδενοκαρκίνωμα. Θεωρείται ότι η εμφάνιση ορθοκολικού καρκινώματος στο μεσοδιάστημα μεταξύ δύο κολοσκοπήσεων («ενδιάμεσο καρκίνωμα») οφείλεται κυρίως σε οδοντωτούς πολύποδες, οι οποίοι είτε είχαν αυξημένο ρυθμό εξέλιξης συγκριτικά με τα συμβατικά αδενώματα, είτε διέφυγαν της διάγνωσης. Ο χαμηλός ρυθμός ανίχνευσης των οδοντωτών πολυπόδων οφείλεται στο μικρό μέγεθος, τη συχνά επίπεδη μορφολογία και την αδυναμία διενέργειας ολικής κολοσκόπησης σε συνδυασμό με αλλοιώσεις δεξιάς εντόπισης. Επίσης, σημαντικές για το χαμηλό ρυθμό ανίχνευσης είναι η έλλειψη σύγχρονων ενδοσκοπικών εφαρμογών όπως η απεικόνιση περιορισμένης ζώνης και η χρωμοενδοσκόπηση, καθώς και η ανεπαρκής τεχνική και η θεωρητική κατάρτιση του ενδοσκόπου. Απαιτείται ενδοσκοπική αφαίρεση και παρακολούθηση των οδοντωτών πολυπόδων, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ανάλογη ή και αυστηρότερη συγκριτικά με τα συμβατικά αδενώματα.

Λέξεις-κλειδιά: διάγνωση, δυσπλασία, Παρακολούθηση, Οδοντωτός πολύποδας

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 31(4), 391-402, 2014 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.