Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ, ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Φ. ΒΕΛΟΝΑΚΗ, Ε. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ, Ε. ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ, Χ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Θ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ+, Α. ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Οι ασθενείς υπό οδοντιατρική θεραπεία είναι ασφαλέστεροι σήμερα από οποτεδήποτε στο παρελθόν. Ωστόσο, τα Συστήματα Κυκλοφορίας Νερού Οδοντιατρικών Μονάδων (ΣΚΝΟΜ) συνιστούν έναν «αδύναμο κρίκο» στις Οδοντιατρικές Μονάδες (ΟΜ). Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα βακτήρια από τις βιομεμβράνες μπορούν να αποικίζουν με συνεχή ή διαλείποντα τρόπο τα ΣΚΝΟΜ και στη συνέχεια να ψεκάζονται στο στόμα των ασθενών. Το νερό που χρησιμοποιείται στην οδοντιατρική πράξη πρέπει να έχει την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Τα εκνεφώματα που παράγονται κατά την οδοντιατρική πράξη περιέχουν ένα συνδυασμό βακτηρίων από το νερό της δημοτικής ύδρευσης, βακτήρια που αποσπώνται από τα τοιχώματα του αυλού των ΣΚΝΟΜ και, ενδεχομένως, βακτήρια που έχουν αναρροφηθεί στα ΣΚΝΟΜ από προηγούμενους ασθενείς. Ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών έχει απομονωθεί από τα ΣΚΝΟΜ και περιλαμβάνει μύκητες, αμοιβάδες, πρωτόζωα, νηματώδη, Pseudomonas spp., Klebsiella spp. και Flavobacterium spp. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ευκαιριακά και αληθή παθογόνα για τον άνθρωπο όπως, η Pseudomonas aeruginosa, η Legionella pneumophila, το Mycobacterium spp. και ο Staphylococcus spp. Δυνατότητα αποφυγής ή ελαχιστοποίησης της επιμόλυνσης των ΣΚΝΟΜ, προσφέρουν το ξέπλυμα των γραμμών με αντισηπτικά, η χρήση αυτόνομων συστημάτων - περιεκτών νερού με νερό αποδεκτής μικροβιολογικής ποιότητας και η τοποθέτηση μικροβιοκτόνων ισθμών στις γραμμές του νερού. Επίσης, χρησιμοποιούνται βαλβίδες αντεπιστροφής για να εμποδίσουν την αναρρόφηση μολυσμένων υγρών. Έχει αποδειχθεί ότι επαναμόλυνση των ΣΚΝΟΜ μπορεί να συμβεί εντός 24 ωρών, μέσω εγκλωβισμού και ανάπτυξης βακτηρίων στα φίλτρα. Τα βιοκτόνα έχουν εφαρμοστεί για απομάκρυνση των βιομεμβρανών και εξάλειψη του μικροβιακού φορτίου, με κυμαινόμενη αποτελεσματικότητα. Είναι επίσης, διαθέσιμα ξεχωριστά συστήματα διανομής αποστειρωμένου νερού που παρακάμπτουν την οδοντιατρική μονάδα. Αυτά τα συστήματα εμποδίζουν εξαρχής την ανάπτυξη των βιομεμβρανών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν δημοσιευμένα αποδεικτικά στοιχεία που να συσχετίζουν την αναμφισβήτητη απομόνωση των μικροοργανισμών με την ύπαρξη σοβαρού κίνδυνου για τη δημόσια υγεία από τα μολυσμένα, λόγω βιομεμβρανών, ΣΚΝΟΜ.

Λέξεις-κλειδιά: Ποιότητα νερού, Οδοντιατρικές μονάδες, Legionella spp., Συστήματα κυκλοφορίας νερού

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 71(1), 25-35, 2014 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.