Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

H ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Α.I. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ, Χ. ΚΩΛΕΤΣΗ–ΚΟΥΝΑΡΗ

Στην Ελλάδα της βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, μετά από πέντε χρόνια ύφεσης και τρία χρόνια αυστηρής λιτότητας, αναμένεται ότι η υγεία των Ελλήνων θα τεθεί σε κίνδυνο, ενώ παράλληλα, αυξάνονται τα εμπόδια για την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Στο δυσμενές αυτό πλαίσιο, η πρόοδος στο επίπεδο στοματικής υγείας του πληθυσμού, που έχει επιτευχθεί στη χώρα μας τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αμφισβητείται, ενώ οι ανισότητες αναμένεται να οξυνθούν, λόγω και των χρόνιων παθογενειών του συστήματος υγείας.. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συνοπτική καταγραφή και διερεύνηση των κινδύνων για τη στοματική υγεία και το σύστημα οδοντιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και η παρουσίαση συγκεκριμένου πλαισίου προτάσεων για την υπέρβαση των συνεπειών της. Η οικονομική κρίση ιστορικά συνδέεται τόσο με την επιδείνωση του επιπέδου υγείας όσο και με τη μείωση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. H ασκούμενη πολιτική λιτότητας προκάλεσε, αφενός τον δραστικό περιορισμό των δημόσιων δαπανών υγείας και κοινωνικής προστασίας και αφετέρου τη μαζική στροφή των πολιτών προς τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Όμως, η υποστελέχωση των δημόσιων οδοντιατρικών υπηρεσιών και τα ελλείμματα υποδομών και οργάνωσης δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών, ενώ παράλληλα το οδοντιατρικό δυναμικό του ΕΣΥ βιώνει την ανασφάλεια για το αύριο. Η εκπόνηση και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τη στοματική υγεία, με αιχμές τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας και την αποτελεσματική παρέμβαση στα παιδιά και τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, η αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης της οδοντιατρικής φροντίδας, μέσω της θεσμοθέτησης της «Ρήτρας Οδοντιατρικής στο Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης» και η ενοποίηση και αναδιοργάνωση των δημόσιων οδοντιατρικών υπηρεσιών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την υπέρβαση των συνεπειών της κρίσης. Τα ανωτέρω, ωστόσο, προϋποθέτουν μία νέα ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για την υγεία, η οποία θα αντανακλά τη βαρύνουσα σημασία της στοματικής υγείας και της οδοντιατρικής φροντίδας για την κοινωνική συνοχή και ευημερία.

Λέξεις-κλειδιά: Οικονομική κρίση, Στοματική υγεία, Κοινωνική πολιτική, Σύστημα οδοντιατρικής φροντίδας

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 71(1), 9-19, 2014 - Βιβλιογραφική ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.