Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Μαθηματικά μοντέλα δημιουργίας, ανάπτυξης και μετάστασης του καρκίνου
Μ. Κιάκου, Ν. Χολής, Ν. Τσουκαλάς

Τα επιστημονικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι, για την κατανόηση της συμπεριφοράς των όγκων, αυτοί δεν πρέπει πλέον να θεωρούνται ως μια μεμονωμένη συλλογή από ομοιόμορφα καρκινικά κύτταρα, αλλά ως τμήμα μιας «δυναμικής κοινωνίας» τόσο φυσιολογικών όσο και μεταλλαγμένων κυττάρων με διαφορετικές μεταξύ τους μεταλλάξεις. Τις περισσότερες φορές, η ανάπτυξη του καρκίνου είναι αποτέλεσμα μιας αδυναμίας του ανοσιακού συστήματος να υπερβεί επιτυχώς τις προκαλούμενες από διάφορους παράγοντες μεταλλάξεις. Στην πραγματικότητα, μετά από τη δημιουργία μιας καρκινικής εστίας, εγκαθίσταται μια μικροσκοπική ισορροπία μεταξύ του καρκίνου και της ανοσιακής δραστηριότητας, η οποία μάλιστα με τη λήψη θεραπείας μπορεί να διαταραχθεί σε βάρος της ανοσιακής απάντησης, παρακωλύοντας το ανοσιακό σύστημα στην προσπάθεια, αν όχι πλήρους υποστροφής, τουλάχιστον περιορισμού του όγκου. Η καρκινογένεση αρχίζει με τη συσσώρευση πολλών γενετικών αλλαγών που προάγουν τη γενετική αστάθεια, με αποτέλεσμα διαταραχές της φυσιολογικής κυτταρικής διαφοροποίησης και γένεση ενός ή περισσοτέρων καρκινικών κλώνων, με διάρκεια ζωής ανάλογη του πλεονεκτήματος επιβίωσης που τους προσφέρουν οι μεταλλάξεις τις οποίες φέρουν. Η ανάπτυξη των νεοπλασματικών αυτών κλώνων πραγματοποιείται με υψηλότερους ρυθμούς από αυτή των φυσιολογικών κυττάρων, καθώς τα καρκινικά κύτταρα με τις προσαρμοστικές αποκρίσεις που αναπτύσσουν (φαινόμενο "Warburg", τόνωση της αγγειογένεσης) καθιστούν τον πληθυσμό τους βιώσιμο παρά τη διαρκή συσσώρευση των κυττάρων του. Φυσικά, ο διηθητικός και μεταστατικός φαινότυπος, δηλαδή η ανάπτυξη μηχανισμών διάσπασης της μεσοκυττάριας ουσίας και η διασπορά των κυττάρων του όγκου σε απομακρυσμένες εστίες, είναι αυτό που καθιστά ένα μεταλλαγμένο κύτταρο καρκινικό και, όπως αποδεικνύεται, η αύξηση του ρυθμού πολλαπλασιασμού έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του βάθους διήθησης στη μεσοκυττάρια ουσία. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η αναφορά των βασικότερων διαδικασιών που περιλαμβάνει η καρκινογένεση και η επεξήγησή τους με βάση μαθηματικά μοντέλα, τα οποία προέκυψαν από συμπεράσματα προηγούμενων εργασιών.

Λέξεις-κλειδιά: Ανάπτυξη, καρκίνος, Μετάσταση, Νεόπλασμα, Μαθηματικά μοντέλα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 31(3), 365-371, 2014 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.