Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Διαλυτοί καρκινικοί δείκτες στη διάγνωση και στη θεραπεία του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα
Σ. Καραχάλιος, Ι. Πανταζόπουλος, Χ.Φ. Καμπόλης, Α.Α. Λουκέρη, Α. Κουτσούκου

Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΚΠ) ευθύνεται για το 13% των νέων περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα. Χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη, πρώιμες μεταστάσεις και ικανοποιητική ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία. Σκοπός του παρόντος άρθρου ανασκόπησης είναι η σύνοψη των τρεχουσών γνώσεων σχετικά με τους διαλυτούς καρκινικούς δείκτες στο ΜΚΠ και του ρόλου τους (κύριος ή επικουρικός) στη διάγνωση και στη θεραπεία της νόσου. Για τις ανάγκες του άρθρου, ανατρέξαμε στη μηχανή αναζήτησης βιοϊατρικών ερευνών PubMed χρησιμοποιώντας τη φράση-κλειδί "soluble tumor markers in SCLC (small cell lung cancer)". Το προ-πεπτίδιο απελευθέρωσης γαστρίνης ή pro-GRP (pro-gastrin releasing peptide) και η ειδική νευρωνική ενολάση ή NSE (neuron specific enolase) στον ορό συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών και είναι οι δύο πιο ειδικοί δείκτες για τη διάγνωση του ΜΚΠ. Η ευαισθησία και η ειδικότητα του πρώτου για τη διάγνωση του ΜΚΠ είναι 72% και 93%, αντίστοιχα, τιμές ελαφρώς μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της NSE. Το pro-GRP διακρίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πλήρη από τη μερική ανταπόκριση και διαγιγνώσκει πρωιμότερα τις υποτροπές της νόσου. Από την άλλη πλευρά, η NSE αποτελεί καλύτερο προγνωστικό δείκτη επιβίωσης, ρόλο όμως που μπορεί να έχουν και άλλοι μη ειδικοί δείκτες, όπως το καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο και η χρωμογρανίνη Α. Από περιορισμένο αριθμό μελετών υπάρχουν ενδείξεις ότι η μέτρηση των καρκινικών δεικτών στο βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα και το πλευριτικό υγρό σε συνδυασμό με τις κλασικές διαγνωστικές μεθόδους (π.χ. βρογχοσκόπηση) μπορεί να χρησιμεύσει στη διάγνωση του ΜΚΠ. Συνοψίζοντας, οι διαλυτοί καρκινικοί δείκτες, αν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρακολούθησης της πορείας των ασθενών με ΜΚΠ μετά από τη χορήγηση χημειοθεραπείας, δεν μπορούν από μόνοι τους να τεκμηριώσουν την αρχική διάγνωση της νόσου.

Λέξεις-κλειδιά: Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα, Ειδική νευρωνική ενολάση, Καρκινικοί δείκτες, Πεπτίδιο απελευθέρωσης γαστρίνης

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 31(2), 211-217, 2014 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.