Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και κίνδυνος έκπτωσης των νοητικών λειτουργιών
Ι.Ν. Μπεράτης, Σ.Κ. Παπαγεωργίου

Η έκπτωση των νοητικών λειτουργιών διαγιγνώσκεται με αυξανόμενη συχνότητα ως μετεγχειρητική επιπλοκή καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, τόσο σε περιπτώσεις επιλεκτικής χειρουργικής αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, όσο και σε άλλες μορφές καρδιαγγειακών χειρουργικών επεμβάσεων. Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός πως νοητική έκπτωση μπορεί να συμβεί και μετά από μη καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, η συχνότητά της είναι πολύ υψηλότερη μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Αν και η αιτία της νοητικής έκπτωσης που εμφανίζεται μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις δεν έχει διασαφηνιστεί, αρκετοί παράγοντες κινδύνου έχουν αναγνωριστεί, όπως η προχωρημένη ηλικία που περιορίζει το νοητικό απόθεμα και επηρεάζει την ικανότητα ανοχής και ανάκαμψης από εγκεφαλική βλάβη, το χαμηλό προεγχειρητικό επίπεδο της νοητικής λειτουργίας, η εκτεταμένη αρτηριοσκληρωτική νόσος, ο σακχαρώδης διαβήτης και οι αυξημένες συγκεντρώσεις της πρωτεΐνης S100 και της ειδικής ενολάσης των νευρώνων, που αποτελούν δείκτες εγκεφαλικής βλάβης. Η απουσία κοινής και σαφούς θέσης σχετικά με τα αίτια και τη φυσική ιστορία της έκπτωσης της νοητικής λειτουργίας μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στο γεγονός ότι οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα έχουν σημαντικούς μεθοδολογικούς περιορισμούς. Οι περιορισμοί αυτοί οφείλονται (α) στη χρήση μη καθορισμένων διαγνωστικών κριτηρίων για την εκτίμηση της νοητικής δυσλειτουργίας, (β) στην ανεπαρκή επιλογή ομάδας ελέγχου, (γ) στην ανεπιτυχή και συχνότατα περιορισμένη επιλογή δοκιμασιών για την εκτίμηση των νοητικών λειτουργιών και (δ) στον ανεπαρκή έλεγχο για ύπαρξη προϋπάρχουσας νοητικής έκπτωσης. Οι πολύ πρόσφατες πρόοδοι στον τομέα της ακριβούς διάγνωσης της ήπιας νοητικής έκπτωσης και της άνοιας σε ηλικιωμένα άτομα, με τη χρήση κλινικών, απεικονιστικών και βιοχημικών δεικτών, επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό την εκπόνηση μελετών χωρίς τις παραπάνω ελλείψεις. Έτσι, είναι δυνατόν σήμερα, με τη διενέργεια κατάλληλα σχεδιασμένων ερευνών, να εξαχθούν σαφέστερα συμπεράσματα σχετικά με την πρόληψη, την πρόγνωση και τις δυνατότητες αντιμετώπισης της νοητικής έκπτωσης μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Λέξεις-κλειδιά: Μαγνητική τομογραφία, Ισχαιμικές βλάβες, Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, με ακολουθίες διάχυσης, Νοητική έκπτωση

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 31(2), 186-190, 2014 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.