Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Σύγχρονες μέθοδοι χρηματοδότησης νοσοκομείων, ανταγωνισμός και οικονομικά κίνητρα
Π. Ξένος, Μ. Νεκτάριος, N. Πολύζος, I. Υφαντόπουλος

Οι μέθοδοι αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας έχουν ως στόχο τη δημιουργία κινήτρων, τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά των προμηθευτών υγείας, την οικονομική αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα του συστήματος υγείας και, τελικά, το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών. Η παρούσα μελέτη περιγράφει και αναλύει τις σύγχρονες μεθόδους αποζημίωσης που εφαρμόζονται στα συστήματα των νοσοκομείων διεθνώς, από τη μέθοδο των "diagnosis-related groups" (DRGs) έως τις τελευταίες εξελίξεις του "hospitalbased pay for performance" (P4P) του οργανισμού Medicare των ΗΠΑ και του "payment by results" της Αγγλίας. Γίνεται εκτεταμένη αναφορά σε μελέτες μέτρησης της αποδοτικότητας των νοσοκομείων πριν και μετά από την υιοθέτηση των νέων μεθόδων αποζημίωσης. Επί πλέον, παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των «αγοραστών» υγείας, οι οποίοι συνήθως είναι ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και ανταγωνιστικές ασφαλιστικές εταιρίες, και των προμηθευτών υγειονομικής περίθαλψης, όπως είναι τα νοσοκομεία. Το τελευταίο τμήμα της μελέτης αξιολογεί την ελληνική περίπτωση, όπως έχει διαμορφωθεί από την έναρξη της οικονομικής κρίσης μετά το 2009 έως σήμερα, με την ίδρυση του ενιαίου ταμείου ασφάλισης υγείας του ΕΟΠΥΥ, τη δημιουργία της βάσης δεδομένων esy.net για τη συλλογή αξιόπιστων και ολοκληρωμένων δεδομένων σχετικά με την κοστολόγηση και τη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ για την παρακολούθηση της οικονομικής και της διοικητικής τους λειτουργίας, καθώς και την υιοθέτηση του συστήματος αποζημίωσης των KEN-DRGs, όπου η ταξινόμηση πραγματοποιήθηκε σε 760 ομοειδείς ομάδες με βάση την αρχική διάγνωση και τη θεραπευτική διαδικασία. Τέλος, προτείνεται περαιτέρω μεταρρύθμιση προς ένα πιο εξελιγμένο σύστημα αποζημίωσης των προμηθευτών, όπως καταδεικνύει η πρόσφατη διεθνής εμπειρία, μέσω της μεθόδου αποζημίωσης των προμηθευτών βάσει κριτηρίων απόδοσης και ποιότητας (pay according to the performance, including quality).

Λέξεις-κλειδιά: Ανταγωνισμός, Ασφάλιση υγείας, Μέθοδοι αποζημίωσης προμηθευτών, Οικονομικά κίνητρα, Στρατηγική αγορά υπηρεσιών

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 31(2), 172-185, 2014 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.