Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Η Οδοντιατρική στα Κέντρα Υγείας: Προσέλευση και πρόσβαση χρηστών, Ικανοποίηση και ασφάλεια οδοντιάτρων
Α. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ, Χ. ΚΩΛΕΤΣΗ-ΚΟΥΝΑΡΗ, Α. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ, Χ. ΛΙΟΝΗΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση επιλεγμένων παραμέτρων της ανταπόκρισης των Οδοντιατρικών Τμημάτων (ΟΤ) των Κέντρων Υγείας (ΚΥ) στις ανάγκες Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας (Π.Ο.Φ.). των πολιτών, και ιδίως των πιο ευπαθών και ευάλωτων ομάδων, αλλά και της επαγγελματικής ικανοποίησης και εργασιακής ασφάλειας των οδοντιάτρων που εργάζονται σ’ αυτά. Δείγμα και μέθοδος: προσκλήθηκαν και οι 192 οδοντίατροι που εργάζονται στα ΚΥ της χώρας. Συμμετείχαν στην έρευνα οι 135 εξ αυτών (70,3%). Οι 68 (50,4%) ήταν άνδρες 55,3±6,6 ετών και οι 67 (49,6%) ήταν γυναίκες 54,3±4,5 ετών. Στους οδοντίατρους απεστάλη ταχυδρομικά ερωτηματολόγιο 92 βασικών ερωτημάτων στο οποίο διερευνήθηκαν οι ακόλουθοι άξονες: δημογραφικά χαρακτηριστικά, στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία των OT, δραστηριότητα προαγωγής της στοματικής υγείας και διαχείρισης χρονίων νοσημάτων, εκπαιδευτική δραστηριότητα, επαγγελματική καταπόνηση και ικανοποίηση. Στην παρούσα εργασία η ανάλυση εστιάστηκε στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, την επαγγελματική ικανοποίηση και εργασιακή ασφάλεια, την κίνηση των ασθενών και την πρόσβαση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην οδοντιατρική φροντίδα. Αποτελέσματα: δηλώθηκε αυξημένη προσέλευση ασθενών στο ΟΤ κατά το τελευταίο έτος, σύμφωνα με το 65,32% των οδοντιάτρων, η οποία αποδίδεται στην οικονομική κρίση. Αναφέρθηκε επίσης ευχερής πρόσβαση των ανασφάλιστων (94,08% των απαντήσεων) στην παρεχόμενη από τα ΟΤ των ΚΥ φροντίδα. Ωστόσο, σύμφωνα με το 21,48% των οδοντιάτρων που συμμετείχαν στην έρευνα, παρατηρείται μειωμένη φυσική πρόσβαση (προσπελασιμότητα) των ατόμων με αναπηρία στην υποδομή του οδοντιατρείου. Τέλος, μόλις το 19,26% δηλώνουν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας στο ΕΣΥ, το 65,59% δεν θεωρούν επαρκείς τις αποδοχές τους και το 35,56% θεωρούν ότι η σιγουριά της θέσης τους είναι μικρή. Συμπεράσματα: τα ΟΤ των ΚΥ, παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες τους, επιτελούν σημαντικό για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή έργο. Απαιτείται, ωστόσο, η άμεση παρέμβαση της Πολιτείας, στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας, για την ενίσχυσή τους ως προς τις υποδομές, την οργάνωση και το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση της λειτουργίας τους, η βιωσιμότητα και η διαφύλαξη του κοινωνικού χαρακτήρα των παρεχόμενων από το ΕΣΥ υπηρεσιών ΠΟΦ.

Λέξεις-κλειδιά: ΕΣΥ, Κέντρα Υγείας, Οικονομική κρίση, Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα, Ικανοποίηση του οδοντιατρικού δυναμικού

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 70(3), 113-123, 2013 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.