Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ο Ρόλος των Νοσηλευτών στην Αντιμετώπιση της Νεκρωτικής Εντεροκολίτιδας στα Πρόωρα Νεογνά
Α. Μπιλάλη, Χ. Μπαρτσόκας, Ε. Βελονάκης

Η αλματώδης ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας και η σημαντική βελτίωση των θεραπευτικών παρεμβάσεων στις μονάδες εντατικής νοσηλείας προώρων νεογνών έχουν οδηγήσει στη μείωση της θνησιμότητας στα νεογνά αυτά, αλλά όχι και της νοσηρότητας. Τα πρόωρα νεογνά έχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Η νεκρωτική εντεροκολίτιδα (ΝΕΚ) αποτελεί την πιο συχνή νόσο του γαστρεντερικού συστήματος στα πρόωρα νεογνά. Η ΝΕΚ είναι φλεγμονώδης νόσος του εντέρου που επιφέρει σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα στα πρόωρα νεογνά. Αρκετά ζητήματα υπό διερεύνηση, όπως η άγνωστη παθογένεια, η ανεπαρκής και συχνά δύσκολη θεραπευτική προσέγγιση, καθώς και η έλλειψη μιας κοινής και αποτελεσματικής στρατηγικής πρόληψης, καθιστούν τη συγκεκριμένη νόσο ένα αίνιγμα στην καθημερινή κλινική πρακτική. Η ΝΕΚ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κλινικό πρόβλημα, καθώς ο επιπολασμός της μεταξύ των νεογνών με πολύ χαμηλό βάρος γέννησης (500−1.500 g) είναι 7−14% και η θνητότητά της κυμαίνεται στο 20−50%. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΝΕΚ στα πρόωρα νεογνά περιλαμβάνει τη χορήγηση φαρμάκων και τη χειρουργική επέμβαση. Η λήψη φαρμακευτικής αγωγής αποσκοπεί στην πρόληψη της περαιτέρω βλάβης στο έντερο. Η χειρουργική επέμβαση ενδείκνυται σε περιπτώσεις διάτρησης του εντέρου ή όταν υπάρχουν ενδείξεις νέκρωσής του, καθώς και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η κλινική εικόνα του νεογνού επιδεινώνεται μολονότι λαμβάνει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Οι νοσηλευτές στις μονάδες εντατικής νοσηλείας πρόωρων νεογνών μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας που επιφέρει η ΝΕΚ, αναγνωρίζοντας τη νόσο σε πρώιμα στάδια και παρέχοντας την κατάλληλη φροντίδα μετά τη διάγνωση. Ο ρόλος των νοσηλευτών στην αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία της ΝΕΚ είναι καθοριστικός, καθώς η συνεχής παρακολούθηση και η κατάλληλη εφαρμογή των νοσηλευτικών παρεμβάσεων μπορούν να συνεισφέρουν αποφασιστικά στη βελτίωση της έκβασης της νόσου, συμβάλλοντας στη σταθερότητα της κατάστασης της υγείας των πρόωρων νεογνών και δρώντας προτού η ΝΕΚ εξελιχθεί σε βαρύτερα στάδια.

Λέξεις-κλειδιά: γονείς, Νεκρωτική εντεροκολίτιδα, νοσηλευτές, πρόληψη, Πρόωρα νεογνά

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(3), 253-260, 2012 - Γενικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.