Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Η Επίδραση των Διατροφικών Συνηθειών και της Φυσικής Δραστηριότητας στο Δείκτη Μάζας Σώματος Μαθητών Γυμνασίου σε Αστική Περιοχή της Περιφέρειας
Μ. Τσιαούση, Α. Γιανασμίδης

Εισαγωγή: Η πιθανότητα συνέργειας των διατροφικών συνηθειών και της φυσικής δραστηριότητας στον κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας και προβλημάτων υγείας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εφηβείας αποτελεί ένα θέμα μεγάλης σημασίας. Σκοπός: Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη σχέση των διατροφικών συνηθειών και της συστηματικής ενασχόλησης με κάποιο άθλημα, με το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) σε έφηβους μαθητές γυμνασίου. Υλικό-Μέθοδος: Έρευνα χρονικής στιγμής, σε αστική περιοχή της περιφέρειας, σε 80 εφήβους με μέση ηλικία 14,9 ετών (52,5% αγόρια) που απάντησαν σε ερωτηματολόγια ανάκλησης 24ώρου για 3 μη συνεχόμενες ημέρες και συμμετείχαν σε μετρήσεις βάρους και ύψους, κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου−Μαΐου 2010. Οι συμμετέχοντες ήταν μαθητές τεσσάρων τμημάτων της Γ΄ Γυμνασίου που επιλέχθηκαν με δειγματοληψία κατά συστάδες (ποσοστό συμμετοχής 100%). Εξετάστηκε η τακτικότητα λήψης του πρωινού και των υπολοίπων γευμάτων, η συχνότητα κατανάλωσης ανθυγιεινών τροφίμων, η ενασχόλησή τους με αθλητικές δραστηριότητες και η συσχέτιση αυτών με το ΔΜΣ. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) έκδοση 16.0 για Windows. Αποτελέσματα: Τα μόνα τακτικά γεύματα ήταν το μεσημεριανό και για τα δύο φύλα και το βραδινό για τα αγόρια. Η λήψη πρωινού ήταν καθημερινή για το 42,9% των αγοριών και το 36,8% των κοριτσιών. Η κατανάλωση ανθυγιεινών φαγητών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στα αγόρια {t(78)=2,630 p=0,010}, καθώς περισσότερες ήταν και οι ώρες άθλησής τους σε σχέση με τα κορίτσια {t(78)=2,291 p=0,025}. Με την ιεραρχική πολλαπλή παλινδρόμηση, η διακύμανση του ΔΜΣ βρέθηκε να επηρεάζεται στατιστικώς σημαντικά από την άθληση, το φύλο και την τακτική λήψη πρωινού. Συμπεράσματα: Η τακτική λήψη πρωινού και η συστηματική άθληση συνδέονται στατιστικώς σημαντικά με μικρότερο ΔΜΣ. Κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση των εφήβων για την απόκτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές τους, με στόχο περισσότερο αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Λέξεις-κλειδιά: Δείκτης μάζας σώματος, Διατροφικές συνήθειες, Εφηβεία, Φυσική δραστηριότητα, Πρωινό

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(2), 178-186, 2012 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.