Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Αξιολόγηση της Φροντίδας Ενήλικα με Αυτισμό με τη Μέθοδο της Συμμετοχικής Παρατήρησης – Νοσηλευτική Προσέγγιση
Ό. Βελέντζα, Α. Παππά

Εισαγωγή: Από τον ψυχιατρικό χώρο, λίγες είναι οι έρευνες οι οποίες αξιολογούν παρεμβάσεις νοσηλευτών βασιζόμενες σε ποιοτικά δεδομένα. Η δυσκολία ειρισμού αυτών των ασθενών ανακύπτει από τη μελέτη μιας ενδιαφέρουσας περίπτωσης, μιας ασθενούς στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψυχαργώ Β΄», κατά την αποασυλοποίηση ατόμων με αυτισμό. Σκοπός: Με βάση την εφαρμογή της μεθόδου της συμμετοχικής παρατήρησης, στόχος της μελέτης ήταν η ανίχνευση (α) των ιδιαίτερων συναισθημάτων των νοσηλευτών που βιώνουν τη φροντίδα ατόμων με αυτισμό και (β) των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα άτομα με την αλλαγή των συνθηκών του περιβάλλοντος. Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για ποιοτική μελέτη, όπου χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της συμμετοχικής παρατήρησης από τη νοσηλεύτρια αναφοράς σε γυναίκα ασθενή 35 ετών, με αυτισμό, στο χώρο οικοτροφείου. Η νεοδιοριζόμενη νοσηλεύτρια, άπειρη ακόμη η ίδια στο χειρισμό αυτών των ασθενών, παραθέτει γραπτά σημειώματα, σκέψεις και αναφορές στην προσπάθειά της να επιχειρήσει συγκεκριμένη νοσηλευτική παρέμβαση και απ’ όπου παρατηρεί, καταγράφει και κατανοεί ενεργητικά από το αυτιστικό άτομο συμπεριφορές, πράξεις, γεγονότα και σχήματα μη λεκτικής επικοινωνίας. Παραθέτει επίσης συναισθήματα της ίδιας που συνοδεύουν αυτή την αλληλεπίδραση, η οποία και αποτελεί «μοναδική» εμπειρία. Αποτελέσματα: Επικρατούν συναισθήματα φόβου, θυμού, άγχους, αβεβαιότητας που δυσκολεύουν την επικοινωνία, την προσέγγιση και την επίτευξη του στόχου. Ως θετικοί παράγοντες αναφέρονται η επιμονή και ο επιμερισμός ενός μεγάλου στόχου σε μικρότερους, καθώς και η θέληση της νοσηλεύτριας για μάθηση και επικοινωνία. Οι βασικότεροι προβληματισμοί που ανακύπτουν για τους νοσηλευτές είναι η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης πάθησης, η δυσκολία υιοθέτησης στόχων, το εξατομικευμένο σχέδιο φροντίδας, η διαχείριση ορίων, αλλά και ο αξιοπρεπής χειρισμός αυτών των ανθρώπων, τα συναισθήματα ματαίωσης, η ταχεία εξουθένωση και το αίσθημα της επαγγελματικής ανεπάρκειας. Αναδεικνύεται ο ρόλος του νοσηλευτή, η αξία της εκπαίδευσης και της εξειδίκευσης στη νοσηλευτική ατόμων με αυτισμό. Συμπεράσματα: Τα αυτιστικά άτομα βιώνουν συναισθήματα άγχους και ματαίωσης, είναι αποσυρμένα, κλεισμένα στον εαυτό τους σε μια σιωπή που κατά βάθος φωνάζει. Το ζητούμενο είναι να ακούσουμε τη φωνή τους και να τους απαντήσουμε.

Λέξεις-κλειδιά: νοσηλευτική, Ποιοτική έρευνα, Ψυχιατρική, Αυτιστικό παιδί, Συμμετοχική παρατήρηση, Φροντίζοντας

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(2), 129-138, 2012 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.