Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Πρώτη αναφορά της χρήσης ενός νέου, ακυτταρικού, ανθρώπινου δερματικού μοσχεύματος για τη χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου του Peyronie
I. Aδαμάκης, Σ.I. Τυριτζής, Κ. Στραβοδήμος, Β. Μυγδάλης, Δ. Μητρόπουλος, Χ. Αλαμανής, Θ. Τόκας, Κ.Α. Κωνσταντινίδης

Σκοπός: Παρουσιάζουμε για πρώτη φορά την αρχική μας εμπειρία με τη χρήση ενός ακυτταρικού, δερματικού, ανθρώπινου μοσχεύματος από ορολογικά ελεγμένους δότες (Εpiflex®, Deutshes Institut für Zell- und Gewebeersatz) για την κάλυψη των ελλειμμάτων στα σηραγγώδη μετά από διατομή της ινώδους πλάκας. Ασθενείς και Μέθοδοι: 5 ασθενείς με μέση ηλικία 57,4±2,1 έτη και International Index of Erectile Function (IIEF-5) σκορ > 20, διεγνωσμένοι με νόσο του Peyronie και σταθερή πορεία νόσου για τουλάχιστον 12 και 6 μήνες αντίστοιχα, υπεβλήθησαν σε χειρουργική αποκατάσταση. Η κάμψη του πέους που ξεπερνούσε πάντα τις 60 μοίρες ήταν ραχιαία σε δύο, ραχιαία αριστερά σε δύο και ραχιαία δεξιά σε ένα ασθενή. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν στους 1, 3 και 6 μήνες. Καταγράψαμε την ικανοποίηση του ασθενούς και της συντρόφου, τον ευθειασμό του πέους και το μετεγχειρητικό (IIEF-5) σκορ. Αποτέλεσμα: Σε όλους τους ασθενείς χρησιμοποιήθηκε τεμάχιο του μοσχεύματος (μέγεθος 20x40 mm), το οποίο διαμορφώθηκε ανάλογα και καθηλώθηκε με ράμμα 4-0 Monocryl. Σε δύο ασθενείς χρειάστηκε επιπρόσθετη διενέργεια επέμβασης Nesbit για τον πλήρη ευθειασμό κατά τη διεγχειρητική τεχνητή στύση. Όλοι οι ασθενείς είχαν ανεπίπλεκτη μετεγχειρητική πορεία και επέστρεψαν στη φυσιολογική σεξουαλική δραστηριότητα 1 μήνα αργότερα. Καμιά στρέβλωση, λοίμωξη, αντιδραστική ίνωση ή de novo στυτική δυσλειτουργία δεν παρατηρήθηκε. Το μοναδικό σύμβαμα ήταν η ήπια υπαισθησία και η εμφάνιση περιορισμένου αιματώματος στην περιοχή της επέμβασης. Συμπεράσματα: Αυτή είναι η πρώτη αναφορά της χρήσης του μοσχεύματος Epiflex® για τη χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου του Peyronie. Παρά τη μικρή εμπειρία μας, προτείνουμε τη χρήση του εν λόγω μοσχεύματος λόγω των εξαιρετικών μηχανικών χαρακτηριστικών του, των αποτελεσμάτων και της ασφάλειάς του.

Λέξεις-κλειδιά: Νόσος Peyronie, Μόσχευμα, Επανορθωτική χειρουργική, Ινώδης πλάκα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, 23(2), 148-153, 2011 - Κλινική μελέτη


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.