Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

To Κόστος των Αποκλειστικών Νοσοκόμων και η Ικανοποίηση των Συγγενών από την Παροχή Βοήθειας
Δ.E. Παπαγεωργίου, Μ. Μπαγιάτη, Χ.Β. Νικολακάκου, Α. Κακογιάννη, Γ. Μπίνας, Ν. Τσαλουκίδης, Ν. Παυλάτου

Εισαγωγή: Ο θεσμός της αποκλειστικής νοσοκόμας είναι μοναδικό δημιούργημα της ελληνικής κοινωνίας. Το φαινόμενο αυτό δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις των νοσοκομείων σε νοσηλευτικό προσωπικό. Οι αποκλειστικές νοσοκόμες επιβαρύνουν οικονομικά τον ασθενή και κατ’ επέκταση τον Έλληνα φορολογούμενο, ενώ παράλληλα η φροντίδα που παρέχουν φαίνεται να είναι χαμηλού επιπέδου. Σκοπός: Η εκτίμηση του κόστους της χρήσης αποκλειστικών νοσοκόμων για τον ασθενή και κατ’ επέκταση τον Έλληνα φορολογούμενο, καθώς και η αναγκαιότητα ύπαρξης του θεσμού στην Ελλάδα. Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως και το Δεκέμβριο 2006 σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αττικής, δυναμικότητας 620 ανεπτυγμένων κλινών. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 87 αποκλειστικές νοσοκόμες που προσέφεραν βοήθεια στους ασθενείς τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και 325 συγγενείς των ασθενών που έλαβαν τη φροντίδα των αποκλειστικών νοσοκόμων. Η συλλογή των στοιχείων επιτεύχθηκε μέσω ημιδομημένης συνέντευξης ενώ αρκετά στοιχεία ελήφθησαν από το αρχείο της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (Statistical Package for Social Sciences) για Windows, με τη χρήση περιγραφικής στατιστικής. Αποτελέσματα: Το 2006 εισήχθησαν στο Νοσοκομείο 6.918 ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν τουλάχιστον 1 ημέρα. Οι 87 αποκλειστικές νοσοκόμες, με μέσο όρο απασχόλησης τις 3 ημέρες, εργάστηκαν σε όλες τα ωράρια εργασίας (με το νυκτερινό ωράριο εργασίας να υπερισχύει) και δαπανήθηκαν 1.720.589,06 €. Ποσοστό 64,6% (n=210) των συγγενών ζήτησε τη συνδρομή αποκλειστικής νοσοκόμας λόγω αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων και πολύωρης εργασίας, ενώ το 23,7% (n=77) ανέφερε την έλλειψη προσωπικού. Το 50,2% (n=163) των συγγενών δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένο από τη βοήθεια που παρείχαν οι αποκλειστικές νοσοκόμες, λόγω πτώσεων ή ελλιπών μέτρων υγιεινής ενώ μόλις το 8,6% (n=28) ανέφερε ότι ήταν πολύ ικανοποιημένο. Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας είναι δυσανάλογη, με το κόστος να είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ η παρεχόμενη φροντίδα των αποκλειστικών νοσοκόμων να είναι ανεπαρκής και να δημιουργεί ποικίλα προβλήματα στον ασθενή. Η λύση μπορεί να δοθεί αποκλειστικά από την πολιτεία με την πρόσληψη εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού.

Λέξεις-κλειδιά: Ανεπάρκεια προσωπικού, Αποδοχές, Αποκλειστικές νοσοκόμες, Υγειονομική περίθαλψη

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 49(4), 398-405, 2010 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.