Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Prions και σπογγοειδείς εγκεφαλοπάθειες. Νεότερα δεδομένα
Κ. Κοντόκωστας, Ι. Κοντοπίδης, Γ. Βρυώνη

Τα prions συνιστούν λοιμογόνους παράγοντες πολύ μικρού μεγέθους, οι οποίοι συντίθενται αποκλειστικά από μια σιαλογλυκοπρωτεΐνη της κυτταρικής μεμβράνης ορισμένων φυσιολογικών κυττάρων, την ονομαζόμενη PrP 27−30, πολλαπλασιάζονται δε μέσω μιας διαδικασίας αλληλομετατροπής που αφορά στην τριτοταγή δομή των μορίων τους. Τα prions ενέχονται για τη μετάδοση των λοιμογόνων σπογγοειδών εγκεφαλοπαθειών, τόσο σε ανθρώπους όσο και σε άλλα θηλαστικά, νευροεκφυλιστικών δηλαδή νόσων, όπως είναι η Creutzfeldt-Jacob και η νόσος scrapie των προβάτων, που προκαλούν χαρακτηριστικές αμυλοειδικές βλάβες στο εγκεφαλικό παρέγχυμα, αλλά και στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί παγκόσμια μέχρι και τα τέλη του 2008 υποδηλώνουν την ανάγκη βελτίωσης των διαγνωστικών τεχνικών και εύρεσης αντίστοιχων θεραπευτικών μέσων. Στο διάστημα των τελευταίων δύο ετών σημειώθηκαν 36 κρούσματα B SE σε βοοειδή, διεσπαρμένα σε 12 διαφορετικές χώρες, ενώ όσον αφορά στον ανθρώπινο πληθυσμό τα επιβεβαιωμένα περιστατικά vCJD ανά την υφήλιο αγγίζουν τα 227 μέχρι το Δ εκέμβριο του 2008. Επιπρόσθετα, η απομόνωση μιας ιδιότυπης αλληλουχίας βαλινών στο γονιδίωμα μίας 39χρονης ασθενούς πριν από ένα εξάμηνο, εντατικοποίησε την έρευνα στον τομέα της οικογενούς μορφής της νόσου με τις μεταλλάξεις του γονιδίου PRNP στα κωδικόνια 200 και 178 να ενοχοποιούνται περισσότερο. Στο διαγνωστικό τομέα, οι μελέτες των B astian και Frank Owen του Πανεπιστημίου της Νέας Ορλεάνης που άρχισαν το 2005 και ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, βελτίωσαν τη χρήση των μονοκλωνικών αντισωμάτων στη μελέτη ιστικών δειγμάτων με την επεξεργασία των τελευταίων σε διαλύματα γουανιδίνης-θειοκινάσης, τα οποία ελαττώνουν τη μολυσματικότητα των δειγμάτων και διαφυλάσσουν τις ευαίσθητες ισομορφές των πρωτεϊνών. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη βελτίωση της τεχνικής CDI οδήγησαν στη δημιουργία ενός test ούρων, το οποίο βασίζεται στη χρήση Σ–αλβουμίνης, ανοσοσφαιρίνης IgG και αντισωμάτων PrPmAb 3F4 και 6H4 και προσφέρει διάγνωση στο 1/3 του χρόνου επώασης στα πειραματόζωα. Τελικά, στο θεραπευτικό τομέα οι έρευνες του Πανεπιστημίου της Ζ υρίχης οδήγησαν το 2007 στη δημιουργία ενός εμβολίου (μέχρι και σήμερα βρίσκεται υπό πειραματικό στάδιο δοκιμών), η αρχή του οποίου βασίζεται στην εντόπιση μιας τριάδας νουκλεοτιδίων στην εξωτερική επιφάνεια της prion πρωτεΐνης, που προβάλλει μόνο κατά τη διαδικασία της αλληλομετατροπής και επομένως μπορεί να συνδεθεί με στοχευμένα αντισώματα.

Λέξεις-κλειδιά: διάγνωση, επιδημιολογία, Εμβόλιο, Pprions, Σπογγοειδείς εγκεφαλοπάθειες

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 53(6), 330-339, 2008 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.