Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Διαβητική μυοκαρδιοπάθεια
Δ.Ζ. Μυτάς, Ι.Α. Κυριαζής

Η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) αποτελεί συχνή καρδιαγγειακή επιπλοκή του σακχαρώδους διαβήτη, που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας και θνητότητας. Αν και η ΚΑ οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας ή υπερτασικής καρδιοπάθειας, διαρκώς αυξανόμενα στοιχεία υποστηρίζουν την παρουσία της διαβητικής μυοκαρδιοπάθειας (ΔΜ) ως μιας ξεχωριστής νοσολογικής οντότητας ανεξάρτητης των δύο προηγούμενων παραγόντων, ικανής να συνεισφέρει καθοριστικά στην παρατηρηθείσα κακή πρόγνωση των διαβητικών ασθενών. Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που θεωρούνται υπεύθυνοι για την ανάπτυξη ΔΜ είναι η διαταραχή διαχείρισης του μεταβολικού υποστρώματος από τη διαβητική καρδιά, η συνυπάρχουσα αντίσταση στην ινσουλίνη, η νόσος των μικρών αγγείων της καρδιάς και η αυτόνομη καρδιακή νευροπάθεια. Αυτά οδηγούν σε μυοκαρδιακή κυτταρική βλάβη, αντιδραστική υπερτροφία, διάμεση ίνωση και προοδευτική ανάπτυξη ΚΑ. Το μυοκάρδιο επί ΔΜ καθίσταται ιδιαίτερα ευαίσθητο στα ισχαιμικά συμβάματα και στην τυχόν συνυπάρχουσα αρτηριακή υπέρταση, καθώς η προϊούσα ενεργοποίηση των νευροορμονικών μηχανισμών (άξονας ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης, αδρενεργικό σύστημα, προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες) οδηγεί σε ταχύτερη περαιτέρω επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας και πρωιμότερη εμφάνιση ΚΑ. Καθοριστικής σημασίας στην προσέγγιση της ΔΜ είναι η ανίχνευσή της σε πρωταρχικά στάδια. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της υπερηχοκαρδιογραφίας και ιδίως με την εφαρμογή των νέων ηχοκαρδιογραφικών τεχνικών. Η κατάλληλη πρωτογενής και δευτερογενής αντιμετώπιση του συνδρόμου της ΚΑ στους διαβητικούς ασθενείς απαιτεί την πιστή εφαρμογή των τελευταίων κατευθυντήριων θεραπευτικών οδηγιών και την αρμονική συνεργασία παθολόγων και καρδιολόγων, που κατανοούν και ενσκήπτουν με εμβρίθεια στο πρόβλημα.

Λέξεις-κλειδιά: Καρδιακή ανεπάρκεια, Σακχαρώδης διαβήτης, Διαβητική μυοκαρδιοπάθεια

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 25(4), 432-441, 2008 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.