Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Επιδημιολογικοί και Ψυχοπαθολογικοί Δείκτες Νεοσύλλεκτων Κατά την Πρώτη Ημέρα Κατάταξης
Ν. Ανδριώτης, Ο. Γιωτάκος

Η ψυχιατρική νοσηρότητα αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία αδυναμίας ολοκλήρωσης της στρατιωτικής θητείας. Επίσης, η στρατιωτική θητεία, και ειδικότερα η αρχική περίοδος της εκπαίδευσης, αποτελεί σημαντικό στρεσογόνο παράγοντα, που μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση προϋπάρχουσας ψυχοπαθολογίας ή εκδήλωση ψυχικής νόσου σε άτομα με σχετική προδιάθεση. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των επιδημιολογικών και ψυχοπαθολογικών δεικτών σε νεοσύλλεκτους κατά την πρώτη ημέρα κατάταξής τους. Συμμετείχαν 1149 νεοσύλλεκτοι της 02Ε και 02ΣΤ ΕΣΣΟ, οι οποίοι κατά την ημέρα κατάταξής τους στο ΚΕΝ Κορίνθου συμπλήρωσαν σε ανώνυμη βάση σύντομο ερωτηματολόγιο που αφορούσε την παρούσα και προηγούμενη ψυχική τους κατάσταση. Το 25% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι έχουν νιώσει κάποια περίοδο στο παρελθόν μεγάλη απογοήτευση από τη ζωή. Από αυτούς, το 10,2% ανέφερε ιστορικό επίσκεψης σε ψυχίατρο, το 4,2% ιστορικό λήψης ψυχιατρικής αγωγής, το 13% ιστορικό χρήσης ναρκωτικής ουσίας, το 15,8% συχνή χρήση αλκοόλ, ενώ 18,5% ιστορικό αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Επίσης, το 4% του συνόλου των ερωτηθέντων ανέφερε παλαιότερη επίσκεψη σε ψυχίατρο και από αυτούς το 41,6% ανέφερε κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας στην οικογένεια, το 35% ιστορικό χρήσης ναρκωτικής ουσίας και το 35% ιστορικό λήψης ψυχιατρικής αγωγής. Συμπερασματικά, στο δείγμα αυτό των νεοσύλλεκτων, το οποίο θεωρείται αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού της χώρας για το συγκεκριμένο φύλο και ηλικιακό φάσμα, βρέθηκαν υψηλά επίπεδα ψυχικής νοσηρότητας. Θεωρείται αναγκαία η έγκαιρη ανίχνευση και η στενή παρακολούθηση των ατόμων αυτών. Η σταθερή συνεργασία των ήδη καθιερωμένων ομάδων ψυχοκοινωνικής μέριμνας με τις διοικήσεις, η ανάπτυξη περιεκτικών ερωτηματολογίων, η εφαρμογή στρατηγικών αντιμετώπισης του άγχους προσαρμογής, και η τοξικολογική εξέταση για χρήση ναρκωτικών ουσιών, πιστεύεται ότι θα βοηθήσουν στην έγκαιρη ανίχνευση και συνεπώς στην αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Λέξεις-κλειδιά: Διαταραχή προσαρμογής, Κατάθλιψη, Νεοσύλλεκτοι

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, 39(4-6), 2005 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.