Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία. Νεότερα δεδομένα
Ε. Τζουρά, Π. Ρούσσου

Η B-χρονία λεμφική λευχαιμία (ΧΛΛ) αποτελεί το συνηθέστερο τύπο λευχαιμίας στο δυτικό κόσμο. Οι έρευνες των τελευταίων ετών έχουν βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της βιολογίας της νόσου. Έτσι, η νόσος διακρίνεται σε δύο υποτύπους ανάλογα με την ύπαρξη ή την απουσία μεταλλάξεων στην υπερμεταβλητή περιοχή του γονιδίου της ανοσοσφαιρίνης (IGVH), με διαφορές μεταξύ τoυς που καλύπτουν όλη την πορεία της νόσου, ξεκινώντας από την προέλευση του κακοήθους κυττάρου και την παθογένεια, μέχρι τη βιολογική του συμπεριφορά. Η πλέον χαρακτηριστική διαφορά είναι η σημαντικά χειρότερη πρόγνωση του μη μεταλλαγμένου τύπου. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι η κλινική ετερογένεια, με την επιβίωση να ποικίλλει για τους ασθενείς από μήνες έως πολλά χρόνια. Η ετερογένεια αυτή σχετίζεται με τους ποικίλους παθογενετικούς μηχανισμούς που επιδρούν σε ένα αρχικό Β-κύτταρο μνήμης και περιλαμβάνουν τον αντιγονικό ερεθισμό των Β-κυττάρων, χρωμοσωμικές ανωμαλίες και γονιδιακές μεταλλάξεις, καθώς και επιδράσεις του εξωτερικού μικροπεριβάλλοντος που αδρανοποιούν τους αποπτωτικούς μηχανισμούς των κυττάρων. Η πρόγνωση είναι αρκετά δυσχερής για ασθενείς στα αρχικά στάδια της νόσου, γεγονός το οποίο καθιστά αναγκαία την ανεύρεση εύχρηστων δεικτών που θα διακρίνουν έγκαιρα την επιθετική νόσο. Εκτός από την ταυτοποίηση του IGVH ως μεταλλαγμένου ή μη, διαδικασία ανέφικτη για πολλά περιφερικά κέντρα, προτείνεται η μέτρηση του βιολογικού παράγοντα ZAP-70 (zeta-associated protein of 70 kDa). Υψηλά επίπεδα ZAP-70 εκκρίνονται από Β-κύτταρα, κυρίως του μη μεταλλαγμένου τύπου ΧΛΛ, και σχετίζονται με επιθετικότερη νόσο και μικρότερο χρόνο επιβίωσης. Η μέτρηση του ΖΑΡ-70 αναμένεται να αποκτήσει κεντρικό ρόλο σε συνδυασμό με άλλους προγνωστικούς παράγοντες, με τελικό στόχο τη διαπίστωση του κατάλληλου χρόνου έναρξης θεραπείας. Εκτός από την αξιολόγηση διαφορετικών χημειοθεραπευτικών σχημάτων, η έρευνα προσανατολίζεται και στη δυνατότητα της μεταμόσχευσης μυελού, με την ελπίδα να επιτευχθεί και ίαση.

Λέξεις-κλειδιά: θεραπεία, Παθογένεια, Βιολογία, Προγνωστικοί δείκτες, Χρονία λεμφική λευχαιμία

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 25(1), 60-72, 2008 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.