Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Σύγχρονες απόψεις για τη φυματίωση
Π. Πρατσίδου-Γκέρτση

Η φυματίωση (ΤΒ) με 8 εκατομμύρια περίπου κρούσματα/έτος (από τα οποία >1 εκατ. σε παιδιά), είναι «μία επείγουσα απειλή της παγκόσμιας υγείας» και αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από λοιμώξεις μετά το AIDS. Στην Ελλάδα, το 2003, καταγράφηκαν 5.6 κρούσματα/100.000 κατοίκους, ενώ στις γείτονες χώρες, 17-49/100.000. Η πλειονότητα ήταν νέες περιπτώσεις, και 25% αυτών αφορούσε αλλοδαπούς. Η πιθανότητα ανάπτυξης νόσου μετά τη μόλυνση είναι 5-10% στους ενήλικες, 15-43% στα παιδιά και ευνοείται σε άτομα με επηρεασμένη ανοσιακή απάντηση. Η άμυνα στη ΤΒ, στηρίζεται στον περιορισμό του μυκοβακτηριδίου μέσα στα κοκκιώματα και επιτυγχάνεται με τη συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ διαφόρων Τ-κυτταρικών πληθυσμών με τα μακροφάγα. Όσο η επικοινωνία είναι Th-1, σχηματίζονται και διατηρούνται τα κοκκιώματα, διαφορετικά τυροειδοποιούνται, και η νόσος διασπείρεται. Στα παιδιά τα οποία μολύνονται αλλά συνήθως δεν μεταδίδουν τη ΤΒ, η πρώιμη διάγνωση με την κατάλληλη θεραπεία και παρακολούθηση παραμένουν καθοριστικά μέτρα για την αναχαίτιση της μελλοντικής ΤΒ. Προς την κατεύθυνση αυτή αναπτύχθηκαν νεότερες μοριακές και ανοσολογικές τεχνικές για την τυποποίηση των μυκοβακτηριδίων όπως και για τη διερεύνηση της φυματικής μόλυνσης μέσω μέτρησης της INF-γ που παράγεται από προευαισθητοποιημένα Τ-κύτταρα, ενώ αναμένονται να δοκιμαστούν αποτελεσματικότερα του κλασικού, ανασυνδυασμένα αντιφυματικά εμβόλια. Η ανάπτυξη βελτιωμένων ανιχνευτικών μεθόδων στους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου και τα νέα διαγνωστικά μέτρα ενισχύουν την ελπίδα ενός καλύτερου μελλοντικού ελέγχου της ΤΒ.

Λέξεις-κλειδιά: Φυματίωση, Επιδημιολογία φυματίωσης, Ανοσοπαθογένεια της φυματίωσης, Σύγχρονη διάγνωση της φυματίωσης, Νέα αντιφυματικά εμβόλια

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 18(3), 256-265, 2006 - Ενημερωτικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.