Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ο ρόλος του stress στη σκλήρυνση κατά πλάκας: τρεις περιπτώσεις και βιβλιογραφική ανασκόπηση
Χ. Μητσώνης, Ι. Ζέρβας, Κ. Πόταγας, Δ. Μαντέλλος, Γ. Κούτσης, Κ. Σφάγγος

Αν και υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες εξετάζουν τον ρόλο που διαδραματίζει η ψυχική καταπόνηση στην εμφάνιση των συμπτωμάτων, τις υποτροπές ή την επιδείνωση της σκληρύνσεως κατά πλάκας (ΣΚΠ), δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατόν να προσδιορισθεί με σαφήνεια η πολύπλοκη αυτή σχέση. Τα περισσότερα ευρήματα συνηγορούν υπέρ μιας σημαντικής συσχέτισης του χρόνιου stress με εξάρσεις της συμπτωματολογίας της ΣΚΠ, σε αντίθεση με οξέα ψυχοτραυματικά γεγονότα, απειλητικά για την ζωή, που ίσως ― παραδόξως ― να έχουν προστατευτικό ρόλο. Ψυχοπαθολογικοί παράγοντες, όπως η κατάθλιψη και το άγχος, αλλά και βιολογικοί, όπως οι λοιμώξεις, μπορούν να επιτείνουν την επιβλαβή δράση του stress, αυξάνοντας τον κίνδυνο υποτροπής στην ΣΚΠ. Ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς που αφορούν στις στρατηγικές που χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση του stress, το εξωτερικό η εσωτερικό σημείο ελέγχου της κατάστασης υγείας, την αντίληψη που έχει για την κοινωνική στήριξη και τον βαθμό αισιοδοξίας που διαθέτει, μπορούν να μετριάσουν την ένταση διαφόρων ψυχοπιεστικών καταστάσεων, οι οποίες ενδεχομένως σχετίζονται με τη νόσο. Στρεσσογόνα γεγονότα ζωής, υποτροπές και βαθμός αναπηρίας εμπλέκονται σε ένα φαύλο κύκλο, στον οποίο οι ασθενείς φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Η έγκαιρη και σωστή ενημέρωση του ασθενούς σχετικά με την αιτιοπαθογένεια της ΣΚΠ, αλλά και η πολυδιάστατη προσέγγιση και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και ιατρικών συνιστωσών της, μπορεί να βελτιώσουν τόσο την ποιότητα ζωής του ασθενούς όσο και την πρόγνωση της νόσου γενικότερα.

Λέξεις-κλειδιά: STRESS, σκλήρυνση κατά πλάκας, στρατηγικές αντιμετώπισης, Άγχος, Κατάθλιψη, Ψυχική καταπόνηση

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 17(4), 325-342, 2006 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.