Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Μικροβιαιμία σε παιδιατρικούς ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες
Φ. Αθανασιάδου, Α. Τραγιαννίδης, Μ. Χατζηστυλιανού, Μ. Στάμου, Θ. Παπαγεωργίου, Α. Ρεκλείτη, Ε. Αβραμίδου

Oι συστηματικές λοιμώξεις αποτελούν το σημαντικότερο αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας στα παιδιά που πάσχουν από αιματολογικές κακοήθειες. Η λοίμωξη παραμένει η συχνότερη και σοβαρότερη επιπλοκή της ουδετεροπενίας που προκαλείται από τη χημειοθεραπεία ή ακολουθεί τη μεταμόσχευση του μυελού των οστών. Σκοπός της μελέτης μας είναι η καταγραφή των μικροβίων που προκαλούν βακτηριαιμία, των προδιαθεσικών παραγόντων, των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων καθώς επίσης και της έκβασης της βακτηριαιμίας. Μελετήθηκαν αναδρομικά 29 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με αιματολογικές κακοήθειες στη Β' Παιδιατρική Κλινική του Α.Π.Θ, κατά το χρονικό διάστημα 2000-2002. Καταγράφηκαν 59 θετικές αιμοκαλλιέργειες. Από τους 29 ασθενείς 20 (69%) είχαν οξεία λευχαιμία και 9 (31%) λέμφωμα. Το 83,1% των μικροβιαιμιών αφορούσε παιδιά με λευχαιμία που υποβάλονταν σε εντατική χημειοθεραπεία εφόδου και επανεφόδου. Από το σύνολο των 59 επεισοδίων μικροβιαιμίας 51 (86,4%) αφορούσαν παιδιά με κεντρικό φλεβικό καθετήρα τύπου port-α-cath. Από τα απομονωθέντα μικρόβια, 35 (59,3%) ήταν Gram θετικά και 24 (40,7%) Gram αρνητικά. Μεταξύ των Gram θετικών μικροβίων οι σταφυλόκοκκοι πηκτάση αρνητικοί (St. Epidermidis, St. Mitis, St. Capitis, St. Haemolyticus, St. Sciuri) αποτελούσαν το 88,6% και ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος το 11,4%. Mεταξύ των Gram αρνητικών μικροβίων η Escherichia coli απομονώθηκε σε 11 αιμοκαλλιέργειες (45,8%), η Klebsiella Pneumoniae σε 7 (29,2%) και η pseudomonas aeruginosa σε 5 (20,8%). Από την καταγραφή των εργαστηριακών δεικτών φλεγμονής προέκυψε ότι η CRP ήταν αυξημένη (10-20 mg/dl) στο 27.1% και >20 mg/dl στο 13.6%. Η ΤΚΕ αντίστοιχα ήταν >50-100 mm στο 44,1% και >100 mm στο 33,9% των παιδιών. H PCT μελετήθηκε σε 25 ασθενείς και καταγράφηκε μέτρια θετική (>2-10 ng/ml) σε 5 (20%) και εντόνως θετική (>10 ng/ml) σε 11 ασθενείς (44%). Η πλειονότητα των εμπύρετων επεισοδίων με θετική καλλιέργεια αίματος καταγράφηκε σε ουδετεροπενικούς ασθενείς (74,6%) σε φάση βαριάς μυελικής απλασίας [ANC(απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων)<100/mm3]. Από τα 29 παιδιά 2 (6,9%) κατέληξαν εξ αιτίας πολυοργανικής ανεπάρκειας. Συμπερασματικά προκύπτει ότι η μικροβιαιμία συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας σε παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες και οφείλεται συχνότερα σε Gram θετικά μικρόβια. Oι εργαστηριακοί δείκτες λοίμωξης (ΤΚΕ, CRP και PCT) επί κλινικών ενδείξεων θέτουν την υπόνοια της μικροβιαιμίας και βοηθούν στην παρακολούθηση και έκβασή της.

Λέξεις-κλειδιά: Αιματολογικές κακοήθειες, Μικροβιαιμία, Αιμοκαλλιέργεια

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 17(2), 153-159, 2005 - Κλινική μελέτη


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.