Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Yπνηλία και αίσθημα κόπωσης στην κατάθλιψη. Θεραπευτική αντιμετώπιση με μοδαφινίλη
Δ.Γ. Δικαίος

Η κατάθλιψη είναι συχνή διαταραχή, οι συνηθέστερες μορφές της οποίας είναι το μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο και η δυσθυμία. Και στις δύο αυτές κλινικές οντότητες παρατηρείται σημαντική επιβάρυνση του ασθενούς, της οικογένειάς του και του κοινωνικού συνόλου. Η κατάθλιψη συνήθως συνοδεύεται από αϋπνία, όταν όμως εκδηλώνεται ως «άτυπη κατάθλιψη», συνοδεύεται από ημερήσια υπνηλία, υπερυπνία και αίσθημα εύκολης κόπωσης. Τα συμπτώματα αυτά, εκτός από το ότι συνοδεύουν την άτυπη κατάθλιψη, μπορεί επίσης να παρουσιάζονται και σε ασθενείς με τυπική κατάθλιψη, είτε ως ανεπιθύμητες ενέργειες της αντικαταθλιπτικής αγωγής είτε ως υπολειμματικά συμπτώματα τα οποία παραμένουν μετά από τη θεραπεία, ιδίως μεταξύ των ασθενών που είναι ανθεκτικοί στις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Έτσι, συνολικά, η υπερυπνία, η υπνηλία και το αίσθημα κόπωσης αποτελούν αρκετά συχνά προβλήματα των καταθλιπτικών ασθενών και η κατάλληλη αντιμετώπισή τους αποσκοπεί στη βελτίωση της αποκατάστασης της λειτουργικότητας των πασχόντων, στη δυνατότητα συμμόρφωσής τους προς τη συσχετιζόμενη αντικαταθλιπτική αγωγή, καθώς και στη μείωση της ευπάθειάς τους σε μελλοντικά καταθλιπτικά επεισόδια. Η θεραπεία των συμπτωμάτων αυτών και η γενικότερη αντιμετώπιση της ανθεκτικής κατάθλιψης περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές ενίσχυσης της αντικαταθλιπτικής αγωγής με συνδυασμό αντικαταθλιπτικών φαρμάκων ή με προσθήκη στην αγωγή άλλων ουσιών, όπως το λίθιο, η θυροξίνη και η βουσπιρόνη. Πρόσφατα, έχει προταθεί να δοκιμάζονται και ουσίες με ντοπαμινεργική/νοραδρενεργική δραστηριότητα, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται η μοδαφινίλη, διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος, που χρησιμοποιείται στη θεραπεία της ναρκοληψίας και άλλων διαταραχών με υπερυπνία και αίσθημα καταβολής και που η χρήση της δεν συνδέεται με σημαντική ανάπτυξη ανοχής και εξάρτησης, όπως η χρήση των αμφεταμινών. Τα αποτελέσματα ανοικτών μελετών και αναφορών περιστατικών, καθώς και μιας διπλής-τυφλής μελέτης που περιέλαβε 136 ασθενείς με ανθεκτική κατάθλιψη, δείχνουν ότι η προσθήκη μοδαφινίλης ως ενισχυτικού της αντικαταθλιπτικής αγωγής είναι αποτελεσματική για την αντιμετώπιση της υπνηλίας και του αισθήματος κόπωσης των πασχόντων.

Λέξεις-κλειδιά: Κατάθλιψη, κόπωση, Ύπνος, Μοδαφινίλη, Υπνηλία

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 22(6), 544-551, 2005 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.