Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Εκκρινόμενη φωσφολιπάση Α2 τύπου ΙΙΑ (sPLA2-ΙΙΑ) Ρόλος στη φλεγμονή και την αθηροσκλήρυνση
Κ.Ν. Νιφόρου, Α.Δ. Τσελέπης

Οι φωσφολιπάσες Α2 (PLA2) αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια ενζύμων, τα οποία υδρολύουν τον εστερικό δεσμό στην sn-2 θέση των φωσφολιπιδίων και παράγουν 2-λυσοφωσφολιπίδια και ελεύθερα λιπαρά οξέα. Τα ένζυμα αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε διάφορες λειτουργίες όπως ο μεταβολισμός των λιπιδίων, η κυτταρική σηματοδότηση, η ανάπλαση κυτταρικών μεμβρανών, ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η νευροέκκριση, η αντιμικροβιακή άμυνα, η ανάπτυξη νεοπλασμάτων, οι φλεγμονώδεις αντιδράσεις, κ.λπ. Ανάλογα με τον εντοπισμό τους στο κύτταρο και την εξάρτηση της ενεργότητάς τους από ιόντα ασβεστίου, οι PLA2 χαρακτηρίζονται ως εκκρινόμενες ή εξωκυττάριες (sPLA2), κυτοπλασματικές (cPLA2), και ανεξάρτητες ιόντων ασβεστίου (iPLA2). Η ανασκόπηση αυτή αναφέρεται στην εκκρινόμενη φωσφολιπάση της ομάδας ΙΙΑ (sPLA2-IIA), η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της φλεγμονής και της αθηροσκλήρυνσης. Η sPLA2-IIA του πλάσματος προέρχεται κυρίως από ήπαρ, ενώ σημαντική είναι και η συνεισφορά των λείων μυικών κυττάρων του αρτηριακού τοιχώματος. Η σύνθεση και η έκκριση της sPLA2-IIA ενεργοποιείται από προφλεγμονώδεις παράγοντες όπως ο TNF-α, και διάφορες ιντερλευκίνες. Η sPLA2-IIA ασκεί τις βιολογικές της δράσεις με διαφόρους μηχανισμούς, όπως είναι η υδρόλυση φωσφολιπιδίων και η παραγωγή βιοδραστικών ελεύθερων λιπαρών οξέων και λυσοφωσφολιπιδίων, ή η αλληλεπίδραση με μεμβρανικούς υποδοχείς, διαμέσου των οποίων το ένζυμο αυτό ενεργοποιεί ενδοκυττάριες οδούς σηματοδότησης. Η sPLA2-IIA έχει διάφορες προφλεγμονώδεις δράσεις, ενώ αυξημένα επίπεδά της έχουν ανιχνευθεί σε ορό ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα, σηπτικό σοκ, οξεία παγκρεατίτιδα, νόσο του Crohn, και ελκώδη κολίτιδα. Τα τελευταία χρόνια σημαντικές είναι οι ενδείξεις για τη συμμετοχή sPLA2-IIA στην αθηροσκλήρυνση και τη στεφανιαία νόσο. Σύμφωνα με αυτές, η sPLA2-IIA έχει εντοπιστεί σε αθηρωματικές πλάκες, ενώ επίπεδά της στο πλάσμα ασθενών με στεφανιαία νόσο εμφανίζουν θετική συσχέτιση με τα επίπεδα της CRP, και αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Παρότι το φάσμα των προαθηρογόνων δράσεων της sPLA2-IIΑ αποτελεί αντικείμενο μελετών, φαίνεται ότι η φωσφολιπάση αυτή τροποποιεί την LDL δημιουργώντας τα προαθηρογόνα μικρά-πυκνά LDL σωματίδια, ενώ παράλληλα μειώνει τα επίπεδα καθώς και την αντιοξειδωτική ικανότητα της αντιαθηρογόνου λιποπρωτεΐνης HDL.

Λέξεις-κλειδιά: φλεγμονή, Αθηροσκλήρυνση, LDL, Φωσφολιπάση Α2, Καρδιαγγειακή νόσος

ΙΑΤΡΙΚΗ, 85(3-4), 207-214, 2004 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.